18. 7. 2019

Dlouhá Loučka na Olomoucku je chráněna před stoletou vodou

Obyvatelé obce Dlouhá Loučka na Olomoucku získali ochranu před případnými až stoletými průtoky na řece Oslavě. Informovala o tom dnes mluvčí státního podniku Povodí Moravy Veronika Slámová.

Koryto řeky má nyní podle mluvčí zvýšenou kapacitu a v místech zástavby je doplňují nové opěrné zdi a hráze. Protipovodňová ochrana řeší převedení stoletého průtoku 41,4 m3/s přes zastavěnou část. Koryto pod lávkou přitom dokáže převést dvacetiletou vodu 27,4 m3/s, přičemž se při průtoku nad touto hodnotou počítá s rozlivem do levého břehu. Zpětnému vzdutí rozlité vody pak brání inundační hrázka. Celková délka úprav dosahuje 1055 metrů.

Při povodni v roce 2006 byly registrovány výrazné průsaky a na mnoha místech se voda přelila přes pravobřežní hrázku. „Pravý břeh včetně původní selské hrázky byl zčásti odplaven a zdevastován, voda zaplavila několik nemovitostí na pravém břehu a také blízkou komunikaci,“vysvětlil důvod stavebních úprav ředitel závodu Horní Morava (Povodí Moravy, s.p.) David Fína. Nová pravobřežní hráz má tři metry širokou korunu a sklon svahů 1:2. Vznikla na místě odtěžené dosavadní hráze a byla navrstvena na zhutněné podloží.

Celá akce zahrnovala čtyři stavební objekty. Šířka nové hráze ve dně dosahuje pěti metrů, její svahy jsou pokryty humusem a osety na tloušťku deseti centimetrů.V soukromých zahradách je vzdušný líc hráze v podobě železobetonové zídky, kterou lze ozelenit. Stavbu doplňuje kamenná patka z lomového kamene. Hráz na levém břehu pracovníci Povodí Moravy rekonstruovali a vytvořili přelivnou hranu o délce čtyřiceti metrů. Návrat rozlité vody zpět do toku řeky umožňuje zvýšení polní cesty pod místem rozlivu.

Stavebníci museli v rámci úprav pročistit dvě lávky a jeden most, přičemž zachovali dvě vyústi. Museli přitom také počítat se sedmi kříženími sítí, které zabezpečili před poškozením. Pravobřežní stavbě musely nejdříve zčásti ustoupit křoviny a stromy, které poté nahradila nová výsadba v počtu 130 kusů. Největší poměrné zastoupení měly druhy olše šedá a jasan ztepilý, následované dubem letním a zimním.

Naše voda

18.8.2011 9.54, Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině, Přehrady a vodní díla

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

ZAHÁJENÍ ÚPRAV ZDYMADLA HOŘÍNZAHÁJENÍ ÚPRAV ZDYMADLA HOŘÍN
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Červenec 2019 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4