22. 4. 2019

Dešťovka ze střech může kontaminovat i spodní vody

Pokud má být srážková voda zachycená v retenčních nádržích využívána pro zálivku, měla by její kvalita odpovídat platné ČSN 75 7143 Jakost vod: Jakost vody pro závlahu. Právní rámec, rizika a řešení rozebírá portál Českého ekologického manažerského centra tretiruka.cz.

Využití „Dešťovky“ tak představuje rizika nejen v oblasti kontaminace veřejných vodovodů a kanalizací, ale dokonce i v případě zálivky, především proto, že voda v sobě může obsahovat nadlimitní množství prvků z materiálu střech. Jak přitom uvádí portál tretiruka.cz., srážkové povrchové vody jsou dle ČSN 75 9010 z hlediska jejich kvality členěny na srážkové povrchové vody přípustné (např. ze zatravněných ploch, ze střech do 200 m2, z teras nebo komunikací pro pěší) a na srážkové povrchové vody podmínečně přípustné (např. ze střech nad 200 m2, z komunikací pro motorová vozidla, z parkovišť pro motorová vozidla do 3,5 t, z letištních ploch, z komunikací průmyslových areálů apod.).

Odvětvová norma TNV 75 9011 přitom připomíná, že v případě celokovových střech a fasád mohou být koncentrace kovů velmi vysoké, a to zejména na počátku srážkového odtoku. Jedná se o již zmíněný „první splach“. Jeho velikost, tj. objem vody, který můžeme nazývat prvním splachem, je závislá na velikosti a sklonu odvodňované plochy, typu povrchu odvodňované plochy a intenzity srážky. Jak prokázaly testy a laboratorní analýzy provedené v rámci výzkumného úkolu, koncentrace mědi (Cu) v prvním splachu ze střechy opatřené měděnými klempířskými prvky mohou být až šestkrát větší než koncentrace Cu obsažené v třicátém litru této srážkové vody. Obdobné výsledky ukázalo vzorkování „prvního splachu“ na pozinkovaných střechách.

Řešením přečištění srážkových vod ze střech rodinných domů může být užitným vzorem chráněný čistící systém SORBHENDâ. Jeho podstata spočívá ve trojstupňové úpravě srážkové vody. Funkce vyvinutého systému spočívá v řízeném průtoku zpracovávaného prvního splachu přes sypané zrnité kompozitové lože aktivního materiálu. Ten je ukládán do vyjímatelné vložky uložené a fixované na těsnicí liště. Prostor pod vyjímatelnou vložkou slouží k akumulaci případně se vyskytujícího kalu. Kromě armatur k usměrnění toku a výpusti kalu je systém dále vybavený obtokem.

Podrobnější popis systému, ilustrační fota, právní podklad a tabulky přípustného obsahu rizikových látek včetně výsledků testů srážkové vody ze střech najdete na: http://www.tretiruka.cz/news/jak-ochranit-podzemni-vody-do-kterych-jsou-vsakovany-srazkove-vody/, autoři článku jsou RNDr. Pavel Špaček (CHEMCOMEX Praha, a.s.), Ing. Jiří Hendrych PhD. (VŠCHT v Praze)

2.8.2017 8.36, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

VRACÍME VODU LESU

Kalendář Akcí

<< Duben 2019 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Fotoblog

více >

HŘENSKO - EDMUNDOVA SOUTĚSKAHŘENSKO - EDMUNDOVA SOUTĚSKA
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >