Daňhelka: Technická a přírodě blízká opatření nelze stavět proti sobě

Diskuze o příčinách sucha i o možných opatřeních ukázala, že stále máme i v odborné veřejnosti tendenci stavět do protikladu plošná a přírodě blízká opatření v krajině vůči strukturálním opatřením na vodních tocích, zejména víceúčelovým vodním nádržím. Konstatuje to ve svém shrnutí nedávného semináře s názvem „Suché období 2014–2017: vyhodnocení, dopady a opatření“ pořádaný Českou vědeckotechnickou … Pokračování textu Daňhelka: Technická a přírodě blízká opatření nelze stavět proti sobě