19. 7. 2019

Další rekonstrukce v podání SVS: ČOV v Horních Beřkovicích a vodovod ve Šluknově

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje další rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury, a to rekonstrukci hrubého předčištění čistírny odpadních vod (ČOV) v Horních Beřkovicích a rekonstrukci kanalizace a vodovodu ve Šluknově, Fügnerově ulici. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Kanalizační systém obcí Horní Beřkovice, Kostomlaty pod Řípem, Libkovice pod Řípem a z areálu Psychiatrické léčebny Horní Beřkovice je zakončený na jednolinkové mechanicko-biologické ČOV s uskladněním a částečnou stabilizací kalu. ČOV má naddimenzovanou kapacitu 3886 EO (ekvivalentních obyvatel), přičemž připojeno je nyní cca 1350 obyvatel. Odpadní voda přitéká přes ruční hrubé česle a dvojici čerpacích stanic na biologický stupeň. Biologická linka je železobetonová kruhová nádrž, příčkami rozdělená na nitrifikační, denitrifikační a dosazovací prostor. Přebytečný kal je gravitačně odpouštěn do kalojemu, kde se zahušťuje. Odvodněný kal je odvážen k dalšímu zpracování. ČOV nemá na přítoku obtok, který by oddělil dešťové vody z oddílné kanalizace. Při přívalových deštích a zvýšeném nátoku na ČOV proto dochází k zanesení ručních česlí a přepadávání odpadních vod z přítokového žlabu do areálu ČOV nebo dokonce k vyplavování provozní budovy. Vzhledem k plánované výstavbě rodinných domů v připojených obcích SVS rozhodla o částečné rekonstrukci ČOV, která tomu má zabránit. Kapacita ČOV bude po rekonstrukci 3000 EO, což je dostačující i s výhledem na další rozvoj lokality. Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 21. března 2015. Stavební práce začnou v těchto dnech, a mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. října 2016. Stavba proběhne za provozu. Po jejím dokončení bude zahájen roční zkušební provoz ČOV.

Další akcí je rekonstrukce kanalizace a vodovodu ve Šluknově, Fügnerově ulici. Stávající betonová kanalizace byla uvedena do provozu roku 1973 a je ve špatném technickém stavu, jak prokázala její kamerová prohlídka – vykazuje korozi nad 50 %, deformace, praskliny, netěsnosti ve spojích a nedostatečný profil. V souběhu vedený vodovodní řad z roku 1892 je zkorodovaný a inkrustovaný přes 30 %, proto bude rekonstruován souběžně s kanalizací. Součástí stavby je přepojení všech 14 stávajících domovních vodovodních přípojek, 14 domovních kanalizačních přípojek a šesti přípojek uličních vpustí na trase. Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 14. dubna 2016. Stavební práce začaly od 25. dubna 2016 a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. června 2016.

Naše voda, plánek lokality (Šluknov) SVS

 

27.4.2016 2.57, Rubrika: Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

ZAHÁJENÍ ÚPRAV ZDYMADLA HOŘÍNZAHÁJENÍ ÚPRAV ZDYMADLA HOŘÍN
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Červenec 2019 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4