10. 7. 2020

Cukrovarský rybník v Praze-Vinoři prochází revitalizací

Cukrovarský rybník v pražské Vinoři prochází nyní celkovou revitalizací. Ta zahrnuje odbahnění 4800 m3 sedimentu, odstranění okolních skládek v rozsahu cca 1000 m3 a vybudování nového vypouštěcího zařízení a bezpečnostního přelivu. Uvedly to Lesy Hl.m.Prahy.

Součástí akce je i revitalizace 200 m Vinořského potoka pod rybníkem.

Cukrovarský rybník byl postaven na vlhkých loukách kolem Vinořského potoka začátkem 20 století a sloužil i jako zdroj vody pro okolní závody. Plocha rybníka je 0,7 ha a jeho původní objem byl okolo 7000 m3 vody. Během let docházelo k postupnému zanášení rybníka a chátrání objektů a do dnešní doby byl rybník již ze dvou třetin zcela zanesen sedimenty. Objem rybníka se tak nížil na necelých 1500 m3. Sedimenty byly bohužel díky průmyslové výrobě v nedalekých Kbelých kontaminovány závadnými látkami.

Rybník je poslední na území hl. m. Prahy na Vinořském potoce. Nad ním se nacházejí ještě 5 dalších rybníků – Malá a Velká Obůrka, Pohankův rybník, Vinořský rybník a návesní rybník ve Kbelých.

V roce 2010 získalo od soukromého vlastníka rybník hlavní město Praha a ihned byly zahájeny přípravy na celkovou revitalizaci. Jedná se totiž o poslední rybník na Vinořském potoce, který nebyl opraven a vyčištěn.

Vzhledem ke kontaminaci rybníku je nutno sedimenty uložit na příslušnou skládku jako ostatní odpad. U nátoku do rybníka bude ponechána část mokřadní vegetace tzv. litorální pásmo, které je důležité pro rozvoj obojživelníků a hnízdění ptáků.

Součástí hráze jsou devastované objekty s vypouštěcím zařízením a bezpečnostním přelivem. Dále je při levém břehu nefunkční odběrné zařízení. Na hrázi i na nátoku jsou zbytky betonových konstrukcí. V korytě vodoteče je při levém břehu degradované cihlové opevnění, v korytě jsou zbylé pilíře mostu a hrazení, na začátku úpravy je betonové opevnění celé kynety.
Všechny tyto prvky budou rozbourány a uloženy na skládku.

Po odbourání původních objektů a odtěžení nekvalitní části hráze bude vybudováno výpustní zařízení – prefabrikovaný požerák. Potrubí od požeráku bude zakončeno v balvanitém skluzu kamenným čelem. Součástí hráze bude bezpečnostní přeliv z betonového zdiva s kamenným obložením pohledových částí.
Od bezpečnostního přelivu bude vodu odvádět skluz s kynetou z kamenné dlažby z balvanů (min hmotnost 500kg) uložených do štěrkopískového lože.

Pravý břeh rybníka bude stabilizován kamenným záhozem, hráz bude opevněna kamennou dlažbou uloženou do štěrkopísku

Koryto potoka pod rybníkem bude vyčištěno a zbaveno veškerých zbytků původních konstrukcí. Nově bude koryto opevněno kamennou rovnaninou z velkých balvanů a svahy budou co nejvíce rozvolněny.

Všechny práce by měly být dokončené v červnu příštího roku.

Zdroj: Lesy Hl.m.Prahy

11.11.2012 8.40, Rubrika: Rybářství a rybníkářství, Prevence povodní, voda v krajině

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

NAUČNÁ STEZKA OLŠINANAUČNÁ STEZKA OLŠINA
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Červenec 2020>>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2