20. 8. 2019

ČR čekají značné investice také do obnovy přivaděčů vody

Příprava obnovy vodárenských soustav obecně nabývá v poslední době na významu, zejména z pohledu jejich nezbytné dlouhodobé udržitelnosti a z pohledu zvýšení stability dodávek pitné vody v oblastech, kde se v obdobích sucha může projevit nedostatek vody pro zásobování pitnou vodou.

Za kolektiv autorů to uvedl v průběhu dvoudenní konference „Obnova vodohospodářské infrastruktury“ v brněnském hotelu Voroněž Rostislav Kasal ze společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. (VRV). „V České republice je nejméně deset vodárenských soustav a dále desítky oblastních nebo regionálních skupinových vodovodů, které byly vybudovány v šedesátých až sedmdesátých letech minulého století, jejichž vlastnici si postupně uvědomují, že jejich obnova s ohledem na omezenou životnost této infrastruktury si vyžádá nemalé finanční prostředky v poměrně krátkém období. Problematické jsou především velkoprofilové trubní přivaděče, u kterých je potřebné identifikovat technická a provozní rizika při jejich obnově,“ zdůraznil Kasal.

Vedle toho bude pravděpodobně nezbytné připravit i účinné finanční nástroje včetně systémové podpory z veřejných zdrojů, umožňující vlastníkům obnovu těchto páteřních systémů. Stávající plány financování obnovy (dále jen „PFO“) vlastníků těchto soustav sice specifikují finanční objemy pro obnovu, ale praktická realizace PFO se může ukázat jako problematická, zejména z pohledu dopadu do ceny vody.

Společnost VRV je proto toho názoru, že je nezbytné připravit co nejdříve určité obecné systémové řešení pro financování obnovy vodárenských soustav, aby bylo dostatek času na získání podpory politické reprezentace a ústředních orgánů a poté na přípravu vhodných ekonomických nástrojů pro financování. Na řešení této problematiky již VRV pracuje ve spolupráci i s dalšími vodárenskými společnostmi. „Rádi bychom připravili ještě v letošním roce koncepční materiál, který by byl podkladem pro další diskuzi k tomuto nanejvýš aktuálnímu tématu,“ konstatoval Kasal.

Tématu obnovy páteřní vodohospodářské soustavy se bude věnovat také připravovaná tisková konference Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK), která by se měla uskutečnit v průběhu příštího týdne.

Jednotlivé příspěvky z vodohospodářské konference najdete postupně také na: www.vakinfo.cz.

Naše voda, ilustrační foto z brněnské konference Naše voda – Nina Havlová

11.5.2016 15.08, Rubrika: Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

CHMELAŘSKÝ DEN, STEKNÍK U ŽATCECHMELAŘSKÝ DEN, STEKNÍK U ŽATCE
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Srpen 2019 >>
PÚSČPSN
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1