23. 8. 2019

ČOV Rebešovice bude daleko účinnější

V srpnu byla dokončena zásadní intenzifikace čistírny odpadních vod (ČOV) Rebešovice u Brna a připravuje se její uvedení do zkušebního provozu. Informovala o tom společnost Vodárenská a.s.

Čistírna, jejíž projektovaná kapacita v současnosti představuje 1 100 EO, zajišťuje čištění odpadních vod z této rozvíjející se příměstské lokality.

Odpadní vody ze systému jednotné kanalizace přitékají do vstupní čerpací stanice, kde je zajištěno mezní odlehčení jedné ze dvou hlavních přívodních stok (druhá má odlehčení na síti před ČOV). Kapacitní množství je čerpáno splaškovými čerpadly se schopností úplného dočerpání na mechanické předčištění a dešťové vody jsou přečerpávány do přilehlé dešťové zdrže.

Mechanické předčištění situované do haly nové provozní budovy je reprezentováno kompaktním multifunkčním zařízením spojujícím do sebe funkci jak česlí s promýváním a lisováním shrabků, tak záchytem písku s praním a separací.

Klíčový – biologický stupeň čištění představuje dlouhodobá oběhová aktivace s klasickou čtvercovou vertikální dosazovací nádrží. Řízení aerace podle kyslíkové sondy pro zvládnutí max. účinného odstraňování dusíkatých látek je dnes již samozřejmostí. V jednom stavebním bloku je zde včleněna též zahušťovací / uskladňovací nádržna kal a příslušná strojovna s čerpadly a dmychadly.

Čistírna je vybavena i povodňovou čerpací stanicí pro zajištění potřebné funkce i během zvýšených stavůokolních toků. Zkušební provoz nyní prověří celkovou výkonnost systému i některá méně tradiční použitá řešení či zařízení.

Do současnosti bylo čištění odpadních vod zajišťováno čistírnou typu kombiblok s kapacitou do 700 EO, vybudovanou na počátku osmdesátých let minulého století armádou pro potřeby místní posádky. S postupnou redukcí vojska pak postupně ČOV přešla pod patronaci obce a přepojováním kanalizačního systému pak sloužila jako její čistící zařízení v provozní odpovědnosti VAS (divize Brno – venkov). V závěru období však již kapacitně, ale i mírou zastarání a opotřebení nedostačovala pro potřeby zajištění odpovídající účinnosti čištění produkovaných odpadních vod.

Zmíněné kapacitní požadavky dané stavebním rozvojem posledních let a samozřejmě současné legislativní nároky načištění odpadních vod tak předurčovaly technologickou koncepci a rozsah intenzifikace. Z hlediska situačního uspořádání pak hrály rozhodující roli ochrana před povodňovými stavy (inundační území Svratky), potřeba výstavby při zachování provozu čištění a minimální využitelnost stávajících stavebních objektů. Nové hlavní stavební bloky byly tedy budovány v rámci areálu mimo stávající objekty a ke střetu původní a nové technologie pak docházelo teprve při závěrečném přepojování a úpravách.

Zdroj: Vodárenská a.s.

6.9.2012 19.20, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

CHMELAŘSKÝ DEN, STEKNÍK U ŽATCECHMELAŘSKÝ DEN, STEKNÍK U ŽATCE
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Červen 2019 >>
PÚSČPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30