2. 10. 2022

5.8.2021 13.36, Rubrika: Čistota vody a rekreace

ČIŽP zjišťuje větší nedostatky v provozování ČOV u malých společností

Větší nedostatky v provozování komunálních čistíren odpadních vod (ČOV) zjišťuje Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) opakovaně u ČOV v kategorii od 500 do 10 000 ekvivalentních obyvatel (EO) u těch ČOV, které jsou provozovány obcemi, městysy nebo dobrovolnými svazky obcí. Vyplývá to z výroční zprávy ČIŽP za 2020.

Kontrola nejvýznamnějších komunálních ČOV velikosti nad 10 000 EO

V roce 2020 bylo provedeno 124 kontrol komunálních ČOV nad 10  000 EO (z  důvodu nepříznivé epidemiologické situace nebylo provedeno 22 plánovaných kontrol). U  zdrojů této kategorie nedochází k častým a významným porušením vodního zákona. Na základě výsledků kontrol realizovaných v roce 2020 a kontrol z předešlých období bylo uloženo sedm pokut, které v roce 2020 nabyly právní moci v celkové výši 150 000 Kč. Pokuty byly uloženy za překročení povolených emisních limitů znečištění stanovených ve vodoprávních povoleních a za neplnění povinnosti dodržovat podmínky, za  kterých byly konkrétní ČOV povoleny a  uvedeny do provozu. U ČOV velikosti nad 10 000 EO jsou prováděny kontroly v pravidelných intervalech, z výsledků jednoznačně vyplývá, že zrealizovanými rekonstrukcemi stavebních i technologických celků ČOV a s využitím nejlepších dostupných technologií dochází k  postupnému zlepšování kvality vypouštěných odpadních vod na výstupu z ČOV, a tím i k výraznému snížení vypouštěného znečištění do vod povrchových.

U  všech komunálních ČOV této kategorie byly zkontrolovány bilanční údaje za rok 2019, ze kterých vyplývá, že bylo vyčištěno 3,41 milionu metrů krychlových odpadní vody a účinnost čištění městských odpadních vod u těchto ČOV byla 98,6% v ukazateli BSK5, 95,4% v ukazateli CHSKCr, 98,03% v ukazateli NL, 81,9% v ukazateli Ncelk. a 89,2% v ukazateli Pcelk..

Kontrola komunálních ČOV v kategorii od 500 do 10 000 EO

V  roce 2020 bylo v  rámci tohoto úkolu provedeno celkem 234 kontrol, z  toho 52 neplánovaných. Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace nebylo provedeno 63 plánovaných kontrol. V roce 2020 nabylo právní moci 51 rozhodnutí o pokutě v celkové výši 1 873 000 Kč, dalších 13 správních řízení o pokutě dosud není ukončeno. Nejčastějším přestupkem je stále se opakující překračování povolených emisních limitů znečištění a vypouštěného objemu odpadních vod, dále nedodržení četnosti odběru kontrolních vzorků, vypouštění odpadních vod bez povolení vodoprávního úřadu nebo chybějící platné povolení vodoprávního úřadu k vypouštění odpadních vod z  odlehčovacích komor, které nechrání stoky jednotné kanalizace před hydraulickým přetížením, do vod povrchových.

Z výčtu pokut vyplývá, že větší nedostatky v provozování ČOV této kategorie se vyskytují trvale a  pravidelně u těch čistíren, které jsou provozovány obcemi, městysy nebo dobrovolnými svazky obcí. Vodárenské společnosti na základě dlouhodobých zkušeností, odbornosti pracovníků, rozsahem a dostupností technických prostředků většinou provozují čistírny bez větších nedostatků a bez technologických výkyvů s vlivem na jakost vypouštěných odpadních vod. Je zřejmé, že nakládání s odpadními vodami v menších obcích může do budoucna představovat riziko pro životní prostředí a vyžaduje si důrazný inspekční dozor. S nárůstem veřejného zájmu o vodu (včetně intenzifikace či výstavby ČOV) v posledních několika letech výrazně narůstá počet neplánovaných inspekčních kontrol založených na podnětech občanů.

Zdroj: Naše voda – Výroční zpráva ČIŽP za rok 2020, ilustrační foto (malá ČOV) Naše voda – Nina Havlová

5.8.2021 13.36, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace, Statistiky a kauzy

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

BRDSKÉ STROMOSÁZENÍ 2022BRDSKÉ STROMOSÁZENÍ 2022
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<< Říjen 2022 >>
PÚSČPSN
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6