13. 8. 2020

ČIŽP udělila dvě pokuty za nakládání s látkami, které jsou nebezpečné podle vodního zákona

Společnost PILSEN STEEL dostala od České inspekce životního prostředí (ČIŽP) dvě pokuty v celkové výši 250 tisíc korun, které nabyly právní moci. Podle Jany Jandové z odboru komunikace ČIŽP společnost neprovedla těsnostní zkoušky potrubí a nádrží s velmi nebezpečnými látkami a špatně třídila odpad.

První pokuta ve výši 200 tisíc korun byla společnosti PILSEN STEEL uložena podle zákona o integrované prevenci za to, že nedodržovala Plán opatření pro případ ekologické havárie (havarijní plán). V období od února 2012 do srpna 2014 totiž neprovedla požadované těsnostní zkoušky skladovacích nádrží a potrubních rozvodů dohromady u dvouplášťových zásobníků a nádrží o celkovém objemu 2 464 m3. To bylo klasifikováno jako provozování zařízení v rozporu se závaznou podmínkou integrovaného povolení. „Látky skladované v těchto nádržích jsou ve smyslu vodního zákona zařazeny mezi zvlášť nebezpečné a patří do skupiny perzistentních minerálních olejů  a perzistentních uhlovodíků ropného původu. Jde tedy o látky nebezpečné životnímu prostředí a škodlivé, nebezpečné, popřípadě velmi nebezpečné pro člověka,“ řekla Petra Horčicová, ředitelka Oblastního inspektorátu ČIŽP v Plzni.

Druhou pokutu ve výši 50 tisíc korun uložili plzeňští inspektoři provozovateli za porušení povinnosti stanovené zákonem o odpadech. Firma na místě neshromažďovala některé druhy odpadů utříděné podle jednotlivých druhů. „Naši inspektoři při kontrole zjistili, že se v jednom z objektů zařízení nacházely v kontejnerech určených ke shromažďování směsných obalů i vytříditelné odpady (PET lahve, balicí fólie, kartonový papír, směsný komunální odpad a znečištěné rukavice),“ uvedla Horčicová. Při úvaze o výši uložené pokuty přihlédli inspektoři k vyprodukovanému množství a k charakteru odpadů a předpokládají, že pokuta uložená podle zákona o odpadech bude mít především výstražný charakter a případ se nebude opakovat.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

3.7.2015 12.37, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

VODNÍ DÍLO ORLÍKVODNÍ DÍLO ORLÍK
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Srpen 2020>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6