8. 7. 2020

Čistírna odpadních vod v Maršovicích se rekonstruuje

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí na Jablonecku rekonstrukci čistírny odpadních vod (ČOV) v obci Maršovice. Uvedl to mluvčí SVS Jiří Hladík.

V obci Maršovice je oddílná gravitační splašková kanalizace, zakončená na ČOV. Dvoulinková ČOV byla uvedena do provozu roku 1991. Má projektovanou kapacitu 648 EO (ekvivalentních obyvatel). Objekt ČOV je udržovaný, proto v rámci zahájené rekonstrukce na něm dojde k odstranění spíše menších stavebních závad. Podstatnou část stavby představuje výměna dožívající technologie. ČOV po rekonstrukci bude mechanicko-biologická s přerušovaným provzdušňováním a mícháním a s akumulací kalu v jímce o objemu 90 m3. Kal bude k dalšímu zpracování odvážen na jinou větší ČOV.

Co se týče stavební části, dojde k výstavbě nového rozdělovacího objektu. Dojde rovněž k úpravě podlah, osazení nových oken a dveří, odrezení a nátěru stávajících nádrží. Co se týče technologické části, součástí rekonstrukce je výměna ručně stíraných hrubých česlí. Předčištěné odpadní vody budou převedeny na dvě biologické linky s oddělenou aktivační a dosazovací nádrží. Do každé aktivační nádrže bude osazen nový jemnobublinný aerační systém a míchadlo. Do dosazovacích nádrží bude osazeno čerpadlo vratného kalu s odbočkou výtlaku do akumulace kalu. V provozní budově budou umístěna dvě nová dmychadla v protihlukových krytech.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 27. května 2014. Stavební práce probíhají a mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. října 2014. Poté bude zahájen roční zkušební provoz zrekonstruované ČOV.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Jablonec nad Nisou, kde je pro rok 2014 naplánováno v této kategorii 12 staveb za 68,6 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic vč. strategických pro tento okres je 157,6 milionů korun (zahrnuje např. i rekonstrukci úpravny vody Bedřichov).

Naše voda, foto: wikimedia commons, Grds Dmnk

20.6.2014 13.09, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

RAŠELINIŠTĚ PERNINKRAŠELINIŠTĚ PERNINK
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Duben 2020>>
PÚSČPSN
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3