19. 7. 2019

Čistírna v Jablonném je vodohospodářskou stavbou roku

V kategorii staveb pro zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod s investičními náklady pod 50 milionů korun se stala vodohospodářskou stavbou roku rekonstrukce čistírny odpadních vod (ČOV) v Jablonném v Podještědí.

Informoval o tom mluvčí Severočeské vodárenské společnosti (SVS) Jiří Hladík. SVS byla totiž investorem oceněné stavby. Podle generálního ředitele SVS Bronislava Špičáka je rekonstruovaná čistírna řešena jako mechanicko-biologická s předřazenou denitrifikací, nitrifikací s jemnobublinnou aerací a uskladněním kalu v aerobních podmínkách. V zimním období při významném poklesu teploty bude možné provozovat denitrifikaci jako nitrifikaci. Na ČOV jsou maximálně využity původní nádrže bez nutnosti dostaveb, protože objemově vyhovují. Rovněž původní kapacita kalojemů i kalových polí je dostatečná. Dožilé technologické zařízení ČOV však bylo kompletně nahrazeno novým. Z těchto důvodů bylo možné uskutečnit rekonstrukci ČOV za necelých 11 měsíců. „Stejně jako na dalších našich stavbách, ani zde díky kvalitní přípravě stavby a díky součinnosti zhotovitele a provozovatele v průběhu rekonstrukce nedošlo k žádné významné odstávce ani ke zhoršení parametrů vypouštěné přečištěné vody. Věříme, že čištění splaškových vod na kompletně zrekonstruované ČOV se po skončení ročního zkušebního provozu již pozitivně promítly do kvality vody v Ploučnici,“ uvedl Špičák.

Původní ČOV byla uvedena do provozu v roce 1989. ČOV čistí odpadní vody přiváděné z povodí města Jablonné v Podještědí, a dále z obcí Petrovice, Kněžice, Lvová a Markvartice, na ČOV jsou přivedeny komunální odpadní vody také z německého Lückendorfu, a to pomocí několik kilometrůdlouhé gravitační kanalizace a přečerpávacího systému. Rekonstrukce probíhala v období 14. 9. 2009 do 20. 7. 2010, poté následoval roční zkušební provoz. Investorem stavby byla SVS, zhotovitelem METROSTAV a. s. Technický dozor investora zajišťovala společnost AZ CONSULT spol. s r.o. a generálním projektantem byly Severočeské vodovody a kanalizací, a. s. – útvar projekce Liberec. Stavba byla v celkovém finančním objemu 40,746 milionů korun bez 20 procent DPH.

Soutěž Vodohospodářská stavba roku vyhlašuje pod garancí Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí Svaz vodního hospodářství ČR ve spolupráci se Sdružením oboru vodovodů a kanalizací ČR pravidelně každým rokem.

Naše voda

2.7.2012 15.53, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace, Přehrady a vodní díla

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

ZAHÁJENÍ ÚPRAV ZDYMADLA HOŘÍNZAHÁJENÍ ÚPRAV ZDYMADLA HOŘÍN
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Červenec 2019 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4