10. 7. 2020

Čistírna v Bystřanech bude pracovat s novou technologií

Nové technologie a rekonstrukce obtokového kanálu se dočká čistírna odpadních vod (ČOV) v Teplicích-Bystřanech. Portálu Naše voda to oznámil Jiří Hladík, mluvčí Severočeské vodárenské společnosti (SVS), která práce provádí.

Zahajovaná investiční akce nahradí část dožilé technologie, která vyžadovala ruční obsluhu a navíc neumožňovala ochranu ČOV proti přívalové vodě, řekl “ generální ředitel SVS Bronislav Špičák.

 

ČOV Teplice – Bystřany byla uvedena do provozu již roku 1975. Za finanční pomoci Spolkového ministerstva životního prostředí, ochrany přírody a bezpečnosti reaktorů Spolkové republiky Německo (BMU) na ní došlo v letech 2000-2003 k sanaci a zvýšení kapacity. Bylo tehdy vynaloženo 6,195 milionů EUR (z toho 2,495 mil. EUR z prostředků SVS) a kapacita ČOV se zvýšila na 110 000 ekvivalentních obyvatel (EO). Poté se realizovalo na ČOV ještě několik dalších investičních akcí, např. rekonstrukce jímek a čerpací stanice primárního čerpání a rekonstrukce vyhnívacích nádrží.

Nyní dochází k rekonstrukci další části – jedná se o výměnu nefunkční technologie na obtokovém kanálu. Obtokový kanál slouží k odlehčení ČOV při velkém přítoku. V současné době je osazen ručními česlemi a obsluha musí ručně odstraňovat z česlí naplavené nečistoty, čímž hrozí při velké vodě ucpání česlí a zaplavení ČOV přívalovou vodou.

V rámci investiční akce SVS budou osazeny strojně stírané hrubé česle a pro případ jejich ucpání bude nově vybudován jejich obtok s přílivovou klapkou. V případě velké vody bude nátok na ČOV odlehčen obtokovým kanálem přes nové strojní česle a v případě jejich ucpání se otevře klapka na jejich obtoku, aby nedošlo k vytopení ČOV. Součástí rekonstrukce je sanace obtokového kanálu kolem česlí a výměna netěsnících nefunkčních hradítek. Bude rovněž vyměněna související elektroinstalace a provedena změna v systému řízení.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 19. dubna 2012. Stavební práce budou zahájeny v květnu a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. října 2012. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde je pro rok 2012 naplánováno celkem 20 staveb za celkových 85,7 mil. Kč bez DPH. 

Zdroj: SVS

25.4.2012 9.36, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

NAUČNÁ STEZKA OLŠINANAUČNÁ STEZKA OLŠINA
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Červenec 2020>>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2