6. 6. 2020

Čističky odpadních vod vyvolávají spory

Karlovy Vary – Zástupci karlovarských vodáren a kanalizací se pustili do boje s vodohospodáři. Tvrdí, že kvůli přehnaným nárokům Povodí Ohře na limity nečistot v odpadních vodách vynakládají lidé i společnosti zbytečně desítky milionů korun.

Vodohospodáři s takovým tvrzením nesouhlasí. Jako důvody limitování přípustného stupně znečištění povrchových vod se většinou uvádí ochrana vody jako složky životního prostředí, ochrana před povodněmi a dalšími škodlivými účinky vod, trvale udržitelné užívání vodních zdrojů a zachování přirozené funkce vodního toku a tím i jakosti a zdravotní nezávadnosti vody.

Požadavky Povodí Ohře na čistírny odpadních vod v Kyselce a Božím Daru jsou extrémně přísné. Některé požadované hodnoty připouštějí jen 40% z nejpřísnějších limitů, které povoluje zákon, vysvětluje ředitel společnosti Vodárny a kanalizace Karlovy Vary Antonín Jágl: “Většina těch podmínek je přísnějších, než po nás požaduje naše legislativa. Přičemž naše legislativa je přísnější než legislativa evropská.” Podobných případů jsou podle ředitele desítky. Aby jim vodohospodářské svazky, firmy ale i lidé vyhověli, musejí do technologií investovat navíc desítky milionů korun. “Vůči lidem a vůči všem občanům je to dost sprosté, protože se na těch platbách, ať přímo nebo nepřímo, ve vodném a stočném podílejí,” prohlásil bývalý starosta Kyselky Josef Janát (nez.).

Vodohospodáři odmítají, že by šlo o zbytečnou šikanu a své přesvědčení opírají o limity stanovené v nařízení vlády. “Je tady právní dokument, to je plán hlavních povodí, který neumožňuje zvyšovat zatížení odpadními látkami životní prostředí,” potvrdil mluvčí Povodí Ohře Chomutov Jan Svejkovský. Stav vypouštěných vod se podle mluvčího u stávajících čistíren nesmí zhoršovat ani na úroveň povolenou nařízením vlády. To musejí zástupci vodáren dodržet i při rekonstrukci čistíren. Zástupci vodáren s takovým tvrzením nesouhlasí a proti rozhodnutí vodohospodářů se odvolávají k nadřízeným úřadům.

Na celém případu je zarážející, že každý úřad posuzuje situaci jinak. Zatímco karlovarský vodoprávní úřad dal v případě čističky v Kyselce za pravdu Povodí Ohře, vodoprávní úřad v sousedním Ostrově se postavil za stanovisko Vodáren a kanalizací. To bylo v případě čistírny na Božím Daru. Povodí Ohře se odvolalo a případ teď bude posuzovat Karlovarský kraj. Je tedy zřejmé, že ani úředníci nejsou v názoru na tento problém jednotní. A ministerstvo životního prostředí do sporu vstupovat nemůže, protože nemá patřičné kompetence. Záležet tedy bude na rozhodnutí vodoprávních úřadů. Ředitel Vodáren a kanalizací tvrdí, že je nesmyslné požadovat tak přísné limity, kterých v podstatě nedosáhnou ani ty nejmodernější čističky. Na svém ale trvají i vodohospodáři. Tvrdí že ustoupit nemohou, v ochraně přírody by to prý bylo krokem zpět. Určitým posunem by tedy mohlo být stanovisko krajského úřadu v odvolacím řízení.

Zdroj: ČT 24 – regiony

11.3.2011 18.54, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace, Statistiky a kauzy

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

VN JEŽKOVECVN JEŽKOVEC
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Červen 2020>>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5