20. 10. 2018

Čištění Brněnské přehrady má úspěchy, ale ještě potrvá

Ministr Tomáš Chalupa si v doprovodu zástupců Jihomoravského kraje, města Brna a Povodí Moravy prohlédl v pátek přímo z lodi Brněnskou přehradu. Během plavby se seznámil s projektem „Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži“, na který Ministerstvo životního prostředí přispělo částkou 135 milionů korun.

Projekt má přispět k vyčištění přehrady od sinic. Výsledky analýz totiž ukazují, že celý střed nádrže má vrstvu životaschopných kolonií sinic asi na dalších 50 let. „Přehrada je nejvýznamnější rekreační oblastí pro Brňany, v posledních letech ji ale nemohli moc využívat, koupání se kvůli přemnoženým sinicím nedoporučovalo. Teď už je situace lepší – většina čistících prací je už hotová, nebo za polovinou, ale je to stále běh na dlouhou trať. Nicméně už teď má projekt viditelné výsledky,“ říká ministr Tomáš Chalupa. Dodává, že projekt bude dokončen 31. prosince 2012.

Brněnská přehrada, která leží na řece Svratce, je se svými 259 ha zatopené plochy největším a nejvyhledávanějším rekreačním střediskem Brna. Dříve sloužila jako zásobárna vody pro město, dnes se využívá jako zdroj elektrické energie nebo ke snížení povodňových průtoků. V důsledku znečištění komunálními zdroji v povodí Svratky má ale velmi poškozený vodní ekosystém, což se projevuje právě hlavně masovým rozvojem sinic. Kvůli možným zdravotním rizikům hygienická služba pravidelně zakazuje nebo omezuje koupání v nádrži během rekreační sezóny.

Generální ředitel Povodí Moravy Radim Světlík seznámil ministra Tomáše Chalupu také s protipovodňovými opatřeními v kraji z Operačního programu Životní prostředí, která navazují na koncepci přírodě blízkých protipovodňových opatření zpracovaných MŽP v roce 2007 v povodí Dyje a povodí Svratky.

Povodí Moravy je také aktivní v oblasti přeshraničních projektů. Jedním z nejvýznamnějších projektů je „Přírodě blízká protipovodňová opatření v soutokové oblasti Moravy a Dyje“, který se zabývá dlouhodobým plánováním pro řízení povodňových průtoků na soutoku řek Moravy a Dyje. Dalším významným projektem je „Předpovědní povodňový systém Morava – Dyje“, který rozšiřuje stávající předpovědní srážkoodtokový model (HYDROG) Českým hydrometeorologickým ústavem v česko-slovensko-rakouském příhraničí pro řeky Moravu a Dyji. Díky rozšíření tohoto modelu i na území Rakouska a Slovenska dojde ke zlepšení předpovědí v době zvýšených průtoků pro oblasti pod soutokem řek Moravy a Dyje. Model by měl být v provozu už od letošního října.

Zdroj: Ministerstvo životního prostředí

25.6.2011 12.04, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině

Aktuality

Kalendář

<< Říjen 2018 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotoblog

více >

KŘEST KNÍŽKYKŘEST KNÍŽKY
Autor: Nina Havlová

Video dne

více >