4. 7. 2020

19.10.2018 9.09, Rubrika: Podnikání s vodou a zákony

Chybí v našem vodním hospodářství vhodná regulace?

Mezirezortní kompetenční spory mezi ministerstvy životního prostředí (MŽP) a zemědělství (MZe) jsou patrné nejen při připomínkování jednotlivých návrhů zákonů, nařízení vlády či vyhlášek. Tento fakt rozhodně není pro budoucnost našeho vodního hospodářství pozitivní.

MŽP v nedávné době přišlo s návrhem vytvořit Vodní úřad. Ten by soustředil veškerou pravomoc nad vodou, její distribucí, cenou a hospodařením s ní do jednoho mezirezortního místa. Ministerstvo zemědělství vznik takového úřadu ale považuje za zbytečné a není samo. I ostatními subjekty podílející se na podobě současného vodního hospodářství, byl nápad přijat rozporuplně. Zástupci Sdružení oboru vodovodů a kanalizací (SOVAK ČR) jsou toho názoru, že zavedení „vodního úřadu“ je sice plně v kompetenci Vlády, znamenalo by to však výraznou změnu formy stávající regulace VaK.

Jako jeden z argumentů pro zavedení tohoto centrálního úřadu je často udávána nedostatečná či dokonce chybějící regulace, která by tento stav měla napravit. Podle názoru SOVAK ČR však tento názor není založen na objektivních datech, praxe je zcela odlišná, o čemž se denodenně přesvědčují i jednotliví členové. I z tohoto důvodu jsme přesvědčeni, že zavedení centrálního úřadu by nepřineslo slibované efekty a naopak náklady spojené s reorganizací regulace a zavedení centrálního úřadu by zaplatil daňový poplatník a současně i spotřebitel v platbách za vodné a stočné.

Je třeba upozornit, že již existuje institut, který má mít zastřešující funkci. Je to Výbor pro koordinaci regulace oboru VaK, který sdružuje jednotlivá dotčená ministerstva a další orgány pohybující se v oboru VaK. Tento výbor se v pravidelných intervalech schází a jednotlivé strany nastolují otázky a témata, která jsou řešena společně.

Do jaké míry je činnost Výboru kvalitní, je otázkou. V každém případě byl zcela jistě ustanoven právě pro posílení principu transparentního a předvídatelného výkonu regulace s cílem zajištění kvalitní, spolehlivé a nákladově efektivní služby koncovým zákazníkům za podmínek umožňujících dosažení finanční stability regulovaných subjektů.

Zdroj: www.prumyslovaekologie.cz, ilustrační foto (Engelova katedrála vodárna Podolí) Naše voda – Nina Havlová

19.10.2018 9.09, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Voda a naše peněženka, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace, Komentář týdne

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

NS U MLEJNANS U MLEJNA
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Červenec 2020>>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2