30. 5. 2020

Chodovský potok bude znovu chránit cenná přírodní rašeliniště

V zájmu záchrany cenných přírodních rašelinišť v Krušných horách revitalizuje státní podnik Lesy České republiky (LČR) koryto Chodovského potoka. Informovaly o tom Parlamentní listy.

Kvůli v minulosti nevhodně provedené regulaci potoka dochází ke zrychlenému odtoku vody ze zalesněného území a k vysušování přilehlých rašelinišť. Díky LČR bude již v červnu letošního roku tento negativní stav minulostí. “Naším hlavním cílem je navrátit koryto Chodovského potoka do původní, přirozené trasy, jejíž zbytky se v terénu zachovaly až do dnešních dní. Nové, původní koryto bude mělké, mírně zvlněné, doplněné o několik místních, hojně se vyskytujících balvanů. Příčné boční příkopy v místech jejich zaústění do koryta přehradíme dřevěnou příčnou přehrážkou, aby došlo k zadržení vody,“ vysvětluje ekonomický ředitel LČR Michal Gaube.

“Na březích ještě odstraníme některé překážky jako náletové dřeviny nebo vyvrácené stromy. Stávající souběžné, uměle vytvořené koryto necháme zasypat. Všechna námi realizovaná opatření výrazně zlepší retenční schopnost povodí Chodovského potoka a podpoří zdárný vývoj přiléhajících přírodních rašelinných stanovišť. Práce by měly být ukončeny již letos v červnu,“ doplňuje Gaube.

Kromě LČR se na financování projektu v hodnotě cca 2 miliony korun podílela také Evropská unie a Státní fond životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. Téměř celý upravovaný úsek Chodovského potoka v předmětné lokalitě protéká územím původních rašelinišť, dnes podmáčených smrčin a olšin s příměsí modřínu a jedle a také listnáčů, jako jsou bříza, lípa, dub, buk a javor.

Na projekt “Revitalizace Chodovského potoka v ř. km 20,00 – 22,89“ se LČR podařilo získat významný příslib finančního příspěvku z fondů Evropské unie, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí, oblasti podpory 6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny ve výši cca 1 485 886 Kč (ERDF 95% a SFŽP 5%). Projektová dokumentace ve výši 238 450,- Kč bez DPH byla hrazena z vlastních zdrojů LČR.

Zdroj: www.parlamentnilisty.cz

9.5.2013 8.10, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Prevence povodní, voda v krajině

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

NOVÝ MOST PŘES LABENOVÝ MOST PŘES LABE
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Květen 2020>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31