11. 7. 2020

25.3.2019 11.14, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě

V České republice ubývá drobných vlastníků půdy

Svaz vlastníků půdy ČR (SVP ČR) zveřejnil dnes aktuální informaci o počtu vlastníků zemědělské půdy v ČR. Informoval o tom dnes předseda SVP ČR Petr Klos.

Pokračujícím trendem je úbytek počtu fyzických osob jako vlastníků půdy užívané k zemědělské produkci, koncentrace vlastnictví a přesun půdy do vlastnictví právnických osob. Dle Zákona o ochraně zemědělského půdního fondu č. 334/1992 se za zemědělskou půdu považuje orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady a trvalé travní porosty. V lednu 2019 činil celkový počet vlastníků zemědělské půdy v České republice 3,19 milionu a v jejich vlastnictví bylo 4,2 milionu hektarů zemědělské půdy.

Nejpočetnější skupinou vlastníků jsou fyzické osoby, které vlastní půdu buď individuálně, nebo ve společném jmění manželů. Fyzické osoby takto vlastní 75% výměry zemědělské půdy v ČR, tj. 3,1 mil. ha zemědělské půdy a jejich počet činí cca 3,1 mil. Průměrná výměra na jednu fyzickou osobu (nebo SJM) tak činí cca 1 ha. Právnické osoby vlastní 21% výměry zemědělské půdy v ČR, tj. 903 tis. ha zemědělské půdy. Počet právnických osob vlastnících zemědělskou půdu činí cca 54 tisíc. Průměrná výměra na jednu právnickou osobu činí 17 ha.

Stát aktuálně vlastní cca 3% zemědělské půdy v ČR, tj. cca 134 tis. ha. Další subjekty (cizí státy, organizační složky) jsou z pohledu vlastnictví zemědělské půdy málo významné. Pokud z výše uvedených dat vyloučíme vlastníky zahrad, pak získáme následující údaje o vlastnické struktuře zemědělské půdy využívané k zemědělské produkci. Celkový počet vlastníků je 1,81 mil. vlastnících 4,03 mil. ha půdy, z toho 1,77 mil. fyzických osob vlastní 3,01 mil. ha půdy a 40 tis. právnických osob vlastní 890 tis. ha zemědělské půdy. Ve srovnání s předchozím rokem počet vlastníků fyzických osob klesl o téměř 12 tis., naopak počet vlastníků právnických osob vzrostl o cca 700.

Uváděné údaje vychází z evidence katastrálních úřadů a zohledňují jak pozemky vedené v katastru nemovitostí, tak pozemky vedené ve zjednodušené evidenci, kterých je evidováno již pouze cca 151 tis. ha.

Zdroj: SVP ČR, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

25.3.2019 11.14, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Statistiky a kauzy

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

NAUČNÁ STEZKA OLŠINANAUČNÁ STEZKA OLŠINA
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Červenec 2020>>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2