28. 9. 2020

Česká republika ratifikovala Minamatskou úmluvu o rtuti

Česká republika v pondělí 19. června ratifikovala Minamatskou úmluvu o rtuti [1], a v září se tak oficiálně stane smluvní stranou této nové globální smlouvy. Informovala o tom zástupkyně tiskové mluvčí Ministerstva životního prostředí (MŽP) Jana Taušová.

Hlavním cílem úmluvy je ochrana lidského zdraví a životního prostředí před emisemi a úniky rtuti i jejích sloučenin do ovzduší, vody a půdy způsobenými lidskou činností. Rtuť a její sloučeniny jsou velmi toxické látky, které pokud jsou vypouštěny nebo unikají do ovzduší, vody a půdy, ohrožují lidské zdraví, ekosystémy a přírodu. Vzhledem k tomu, že pak tyto látky podléhají dálkovému přenosu přesahujícímu hranice států, je nutné se problematikou snižování jejich emisí a úniků zabývat na mezinárodní úrovni. Právě Minamatská úmluva poskytuje právně závazný rámec pro mezinárodní spolupráci a její účinnost závisí na zapojení co největšího počtu zemí světa. V současné době je do ní zapojeno 60 států (včetně EU jako celku).

Úmluva se zabývá celým životním cyklem rtuti: od její těžby až po nakládání s odpady, ve kterých je obsažena. Dále zahrnuje opatření přispívající k omezení primární těžby rtuti a mezinárodního obchodu s ní a také k zákazu výroby, dovozu a vývozu řady výrobků, ve kterých se rtuť používá. Pro hlavní průmyslovou výrobu využívající rtuť úmluva určuje konečný termín zákazu výroby či podmínky, za kterých může být v budoucnu provozována, a rovněž odrazuje od zavádění nových výrobků a průmyslových výrob, které by rtuť používaly. Úmluva vyzývá k ukončování používání rtuti při těžbě a zpracování zlata, k celkovému snižování emisí rtuti používáním nejlepších dostupných technologií a ukládá podmínku, aby se se zásobami rtuti a s odpady, které ji obsahují, zacházelo environmentálně šetrným způsobem.

Na úrovni Evropské unie bude Minamatská úmluva implementována jak už dříve schválenou legislativou, tak novým nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852 ze 17. května 2017 o rtuti a o zrušení nařízení (ES) č. 1102/2008, které vstoupilo v platnost minulý týden. Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech EU. Nařízení vyplňuje několik mezer mezi dosavadní legislativou EU a úmluvou tak, aby právní předpisy Evropské unie byly s úmluvou plně v souladu. Např. zákaz vývozu se v EU kromě rtuti vztahuje i na určité její sloučeniny, seznam zakázaných výrobků je oproti úmluvě delší a definitivní termíny zákazu jsou stanoveny pro všechny známé průmyslové výroby používající rtuť.

Nařízením se mimo jiné zakazuje od 1. ledna 2019 použití zubního amalgámu v nedózované (nekapslované) formě a výrazně se omezuje možnost použití zubního amalgámu pro děti, kojící a těhotné ženy, a to již od 1. července 2018. Navíc je v tomto předpisu zakotvena pro všechny členské státy EU povinnost vybavit stomatologická zařízení separátory amalgámu [2]. Vzhledem k odpadní rtuti pak musí členské státy zajistit, aby s ní bylo zacházeno předepsaným environmentálně šetrným způsobem, a rovněž, aby byl sledován pohyb této rtuti s ohledem na předcházení jejímu nelegálnímu využití. To vše kvůli ochraně životního prostředí před znečištěním rtutí a jejími sloučeninami, aby se neuvolňovaly do půdy, vody či ovzduší, a omezilo se tak jejich následné proniknutí do potravního řetězce živočichů.

Poznámky:

[1] Minamatská úmluva dostala svůj název podle japonského pobřežního města, kde v minulém století došlo k historicky nejhoršímu znečištění rtutí. Tato látka, která byla nekontrolovaně vypouštěna z tamějšího průmyslového provozu do moře, se jako methylrtuť ukládala v rybách a stovkám místních lidí konzumace těchto ryb přivodila otravu – pro řadu z nich s fatálními následky.

[2] Více informací k této oblasti poskytne Ministerstvo zdravotnictví, které má tuto část problematiky v gesci.

Naše voda, ilustrační foto (rtuť) MŽP

 

21.6.2017 7.42, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Rybářství a rybníkářství, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

Maka dari itu Piala Didunia rintangan Piala Eropa Selalu guna kurang-lebih Kedua Th Aku memiliki simpanan Kusus Contohnya sewaktu sebulan menyimpan 200.000 Rupiah slot online Melampaui batas artinya sewaktu Kedua Th terkumpul Lokasi 4.800.000.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

Stromy ve Stromovce mají nové jmenovkyStromy ve Stromovce mají nové jmenovky
Foto: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Září 2020>>
PÚSČPSN
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4