10. 7. 2020

Vodné a stočné 2016: Cena vody v Hradci Králové se zvýší o 1,5 %

Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. (VaK HK) stanovila cenu pohyblivé složky vodného a stočného pro rok 2016 ve výši 89,41 Kč/m3 včetně DPH. Portál Naše voda o tom informoval technicko -provozní náměstek VaK HK Pavel Loskot.

Proti letošku se cena zvyšuje o 1,34 Kč/m3, což představuje u průměrného spotřebitele nárůst výdajů o 42 koruny za rok. Kromě toho zaplatí každý vlastník rodinného domu či bytového domu s 4 – 5 bytovými jednotkami, napojeného na vodovod a kanalizaci, ročně 1.116 Kč za tzv. složku pevnou. Pro majitele bytové jednotky se pak výše této částky může pohybovat v rozmezí od 100 do 380 Kč za rok v závislosti na počtu připojených bytových jednotek na jednu přípojku.

Důvodem nárůstu ceny je kromě inflace i vyšší nájemné za pronájem vodovodů a kanalizací a změna v provozních zařízeních a technologických postupech úpravy pitné vody (prodloužení provozu a zvýšená výroba vody na úpravně vody na Orlici v Hradci Králové). Ke zvýšení ceny přispěje i to, že poplatek státu za použití povrchové vody pro výrobu vody pitné je zhruba 2,3krát  vyšší než je tomu u vody podzemní.

Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. investovala od roku 2006 do obnovy svého vodárenského majetku, který slouží 160 000 obyvatel a průmyslovým klientům v regiónu, to je do rekonstrukce vodovodních a kanalizačních sítí, úpraven pitných vod a čistíren odpadních vod v Třebechovicích pod Orebem, Novém Bydžově, Chlumci nad Cidlinou,  Hradci Králové a ostatních obcích okresu, přes 2 miliardy korun.  Hlavním zdrojem příjmů společnosti je nájemné z pronájmu vodárenského majetku a dividenda od provozovatele Královéhradecké provozní, a.s., jejíž je společnost 34% vlastníkem. Výše ročního nájmu od roku 2006 významně vzrostla ze 144 mil. korun na 245 mil. korun v roce 2016. Nájemné je v roce 2016 vyšší o 3,5 mil. korun ve srovnání s letošním rokem.

Do roku 2019 splácí společnost úvěry poskytnuté na vybudování Východočeské vodárenské soustavy, to je vodovodního přivaděče, propojujícího Hradec Králové s Chrudimí a Náchodem a umožňujícího dodávky vody mezi těmito městy, a zásobních řadů, zajišťujících dodávku kvalitní pitné vody do všech obcí okresu Hradec Králové.

Současný dobrý stav vodárenského majetku, sítí a technologií společnosti umožňují konstantní dodávky kvalitní pitné vody spotřebitelům v regiónu Hradce Králové.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová (ČOV HK)

29.11.2015 12.22, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Voda a naše peněženka, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

NAUČNÁ STEZKA OLŠINANAUČNÁ STEZKA OLŠINA
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Červenec 2020>>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2