17. 7. 2019

Celkem 64 procent vzorků ornice v ČR stále překračuje přípustné limity DDT

Přestože je v ČR již od roku 1974 zakázáno používat přípravky na bázi DDT, obsahuje půda v ČR stále vyšší limity DDT, než připouští příslušná vyhláška. Vyplývá to z výsledků monitoringu cizorodých látek v půdě, který loni provedl Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ).

„K překročení hodnot přípustného znečištění půd (vyhláška č. 13/1994 Sb.) docházelo v letech 2000  2010 nejvíce u obsahů DDT, následovalo DDE. Požadavkům této vyhlášky na obsah organických chlorovaných pesticidů nevyhovělo v roce 2010 celkem 21 ploch na orné půdě( tj. 64 procent vzorků ornice) a jedné plochy na travních porostech,“ konstatuje ÚKZÚZ. Vysoké procento nadlimitních vzorků svědčí podle ústavu o velké perzistenci a tedy dlouhodobém zatížení půdy.

Hodnota přípustného znečištění půd pro polyaromatické uhlovodíky byla podle ÚKZÚZ loni překročena na čtyřech monitorovacích plochách s ornou půdou a na jednom vzorku travních porostů. Hodnota přípustného znečištění kongenery PCB byla pak v roce 2010 překročena na čtyřech monitorovacích plochách.

Většina ze sledovaných 12 rizikových prvků v zemědělských půdách ČR překročila loni limity do dvou procent z analyzovaných vzorků, více nadlimitních vzorků bylo jen u arzénu (6,9  procenta), kadmia (2,5 procenta), niklu a vanadu (2,0 procenta). Procento vzorků, překračujících limity u jednotlivých prvků, se během posledních let sledování významně nemění a zůstává stejné.

ÚKZÚZ sleduje pravidelně výskyt 12 prvků, a to As, Be, Cr, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V, Zn.

Petr Havel

 

26.9.2011 12.37, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

ZAHÁJENÍ ÚPRAV ZDYMADLA HOŘÍNZAHÁJENÍ ÚPRAV ZDYMADLA HOŘÍN
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Červenec 2019 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4