30. 5. 2020

Časopis Sovak slaví 25 let své existence

Letošní prosincové číslo oborového odborného měsíčníku Sovak završuje 25 let jeho existence na trhu. Historie časopisu Sovak se začala psát v lednu 1992, kdy bylo vydáno jeho první číslo.

Ještě před tím, ke konci roku 1991, spatřilo světlo světa zkušební nulté vydání, které mělo ověřit zájem čtenářů a potencionálních odběratelů o časopis věnovaný úzké problematice vodovodů a kanalizací. Předcházely tomu několikaměsíční výměny názorů a diskuse, po nichž představenstvo Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR) definitivně rozhodlo o vydávání vlastního oborového časopisu, který by se stal platformou pro výměnu informací a odborných poznatků.

Zpočátku měl časopis Sovak charakter spíše informačního zdroje, ale během let rozšiřoval spektrum témat souvisejících s oborem vodovodů a kanalizací a aniž by ztratil na odbornosti, stal se z něho postupně časopis s obecnějším přesahem. Odborná úroveň a kvalita časopisu Sovak byla v roce 2008 oceněna jeho zařazením do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů vydávaných v České republice.

Časopis se i nadále rozvíjel, vznikaly nové rubriky, pravidelně se objevovaly články o vodárenských stavbách či z bohaté historie VaK. Spolu s tím byla a je věnována pozornost i legislativním a právním aspektům, řízení a plánování oboru, otázkám zkvalitnění a udržování vodohospodářské infrastruktury a dalším aktuálním problémům. Řada příspěvků odráží vývoj oboru v zemích Evropské unie se zvláštním přihlédnutím k dění na Slovensku a v partnerské Asociácii vodárenských spoločností. Pozornost byla věnována také projektům financovaným z fondů Evropské unie. K tomu všemu časopis Sovak i nadále informuje o všech významných aktivitách SOVAK ČR, přináší oficiální stanoviska sdružení, názory a komentáře jeho odborných komisí a rovněž informace ze zasedání organizace EurEau, jejímž členem SOVAK ČR je. Významně vzrostl počet rozhovorů s představiteli oboru i politiky a státními úředníky. Ve snaze vyjít vstříc zájmu čtenářů i o krátké a populárněji laděné články a také rozšířit propagaci projektů a činnost členů SOVAK ČR je od letního dvojčísla 7–8/2016 pravidelně zařazována nově koncipovaná dvoustrana Z regionů – krátké zprávy vybrané z tiskových podkladů a webů zejména vodárenských společností. Časopis spolupracuje nejen s osvědčenými, ale i s novými autory.

Zdroj časopis Sovak, autor Jiří Hruška, další informace na www.sovak.cz

22.12.2016 11.08, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

NOVÝ MOST PŘES LABENOVÝ MOST PŘES LABE
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Květen 2020>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31