9. 7. 2020

Časopis SOVAK informuje o kauze zajištění pitné vody v obci Trnová

Jedním z témat prosincového vydání měsíčníku Sovak (Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR) je také shrnutí příčin kontaminace vody v obci Trnová. Díky instalaci nových technologií a VaK Beroun se léta kumulované problémy s pitnou vodou nakonec vyřešily.

Trnová, malá obec ve Středočeském kraji, se v posledních letech potýkala s kvalitou vody a během roku 2015 byla voda prohlášena za nepitnou a nebylo možné ji používat ani pro základní hygienické potřeby. K nápravě situace došlo až v letošním roce. Nespokojenost s dodávanou vodou vedla odběratele na sklonku roku 2015 k žádosti na Ministerstvo zemědělství o provedení technického auditu. Byly zjištěny závažné nedostatky a obec změnila provozovatele. Nyní má VaK Beroun uzavřenou smlouvu na provozování úpravy vody v Trnové na jeden rok a společnosti se podařilo napravit nevyhovující stav při zásobování obyvatel nekvalitní vodou. Vedle zásadních technických opatření byla zjednána náprava i ohledně smluvních vztahů. Zjistilo se, že podstatná část infrastruktury je v majetku obce, takže byla za přispění VaK Beroun sjednána dohoda mezi vlastníky provozně souvisejícího majetku. Následná provozovatelská smlouva byla uzavřena jako trojstranná.

Rozbor celého případu zazněl přitom na prezentaci, kterou uspořádal VaK Beroun. Mimo jiné na uvedené prezentaci zaznělo, že na úpravně vody (ÚV) Trnová byla poprvé v České republice instalována membránová mikrofiltrační jednotka AMAYA, která je založena na mikrofiltraci přes keramickou membránu s předřazeným koagulačním stupněm. Diskutovalo se ale také obecně na téma zajištění vodohospodářských služeb v malých obcích. Situaci v nich přitom často ztěžuje rozdílný přístup starousedlíků, kteří mají vykopané studny a nepřiklánějí se ke změnám, a nově přistěhovaných, kteří se již musí spoléhat na vodovod. Pokud není zajištěna kvalita vody, více tato skutečnost dopadá jenom na jednu skupinu obyvatel. Zastupitelé Hynek Opolecký a Alexandr Kopeckij, kteří byli přítomni na jednání v Trnové, považují za důležité, aby obce důsledně dbaly na to, kým je vodohospodářská infrastruktura provozovaná a pohlídaly si, kdo by měl být vlastníkem. Jak je vidět na případu Trnové, někdy stačí, že se někdo prokáže vlastníkem infrastruktury, přitom však může vlastnit jenom její část.

Ředitel VaK Beroun Jiří Paul, zdůraznil, že problematickým je i fakt, že ze zákona nemohou mít orgány ochrany veřejného zdraví přímý vliv na úpravny vod. Jediné, co mohou zkontrolovat, je kvalita pitné vody u spotřebitele. Také nástroje, kterými přimět provozovatele k nápravě, jsou omezené. V Trnové třeba bylo zařízení původně určeno na podzemní vodu, je logické, že v odlišných podmínkách nemohlo správně fungovat. Paul vidí nápravu situace v ověřování kvality, zmínil přitom lékařský obor, kde existují atestace, či automobily, které prochází technickými kontrolami. Proč něco takového není zavedeno pro úpravny a jejich provozovatele? Ke schválení licence k provozování vodohospodářské infrastruktury malé obce na úřadě stačí, když má žadatel středoškolské vzdělání v oboru. Úředník by v ideálním stavu měl být také schopný posoudit vhodnost zvolených technologií. Často se až ve zkušebním provozu zjistí, jak navrhované řešení funguje. Jak podotknul Petr Dolejš, vodárenství je složitý obor a mnohdy nestačí znalosti „klasiků“. Lepším řešením by také bylo, aby úřední razítko vystavoval k tomu odpovídající odborník – technolog, který může stvrdit, že jde o správně sestavený technologický proces. Problémem bývá i to, že při schvalování dotačních finančních prostředků u projektů nejsou někdy potřeba dokládat ve větší míře navrhované technologie.

Zdroj: časopis Sovak, autor a foto: Ivana Weinzettlová Jungová, další informace na: www.sovak.cz (původní text je redakčně krácen)

22.12.2016 11.03, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

NAUČNÁ STEZKA OLŠINANAUČNÁ STEZKA OLŠINA
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Červen 2020>>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5