24. 5. 2020

3.4.2014 8.49, Rubrika: Vodovody a kanalizace

V Bystřanech​-Úpořinách se odstraňuje nevyhovují​cí kanalizačn​í výustí

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na Teplicku další letošní plánovanou investiční akci – v Bystřanech – Úpořinách odstraní dvě nevyhovující kanalizační výusti a provede rekonstrukci poruchového vodovodu. Sdělil to mluvčí SVS Jiří Hladík.Odpadní vody v Úpořinách od cca. 180 obyvatel jsou po předčištění v septicích příp. domovních čistírnách odpadních vod vypouštěny kanalizačními výustěmi volně do terénu. V rámci investiční akce SVS dojde k odstranění tohoto nežádoucího stavu. Pomocí kanalizačního výtlaku z vysokohustotního polyetylénu HD-PE o vnitřním průměru 80 mm v délce 1 161 metrů budou odpadní vody pomocí dvou čerpacích stanic odváděny na jednotný kanalizační systém zakončený na čistírně odpadních vod Bystřany. Aby byl minimalizován nátok dešťových vod na ČOV, budou srážkové vody odlehčovány na čerpacích stanicích odpadních vod prostřednictvím stávajících kanalizačních výustí.

Paralelně proběhne v této lokalitě rekonstrukce vodovodu uvedeného do provozu roku 1929, kdy původní litinové potrubí o vnitřních průměrech 80 a 100 mm v celkové délce 870 metrů bude nahrazeno potrubím z HD-PE o vnitřním průměru 100 mm. Součástí stavby bude přepojení stávajících vodovodních/kanalizačních přípojek na trase a přepojení svodů uličních vpustí.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 12. března 2014. Bezprostředně poté byly zahájeny výkopové práce. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. října 2014.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde je pro rok 2014 naplánováno celkem 22 staveb za 101 milionů korun bez DPH. Celkový plánovaný objem investic vč. strategických pro tento okres je 115,6 milionů korun.

Naše voda

3.4.2014 8.49, Rubrika: Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

OKOLÍ VĚŽICKÉHO RYBNÍKAOKOLÍ VĚŽICKÉHO RYBNÍKA
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Květen 2020>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31