7. 7. 2020

Bureau Veritas rozšiřuje služby o provádění zkoušek těsnosti nádrží

Certifikační a inspekční společnost BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o., nabízí nově celou škálu služeb týkající se kontroly znečištění vody nebo jejího úniku z trubní sítě. Uvádí se to v posledním bulletinu společnosti, který má portál Naše voda k dispozici.

Podle vodního zákona č. 254/2001 Sb. má každý, kdo zachází s nebezpečnými látkami nebo kdo zachází se závadnými látkami ve větším rozsahu, učinit dopovídající opatření, aby skladované látky nevnikly do povrchových nebo podzemních vod nebo kanalizací, mezi něž patří také povinnost nejméně jednou za 5 let, pokud není technickou normou nebo výrobcem stanovena lhůta kratší, prostřednictvím odborně způsobilé osoby zkoušet těsnost potrubí, nádrží nebo prostředku na dopravu určených pro skladování těchto látek (viz § 39 odstavec d).

Odborně  způsobilé osoby pro provádění zkoušek těsnosti dle § 6a vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, musí mít vzdělání z oboru odpovídajícího prováděné zkoušce. Pro provádění zkoušek těsnosti náhradním způsobem podle § 3a odst. 3 písm. b) je nezbytné technické vzdělání a odborně způsobilá osoba musí být držitelem platného certifikátu příslušného stupně nebo jiného osvědčení podle odpovídající technické normy, je-li tato norma vydána.

Při zkoušce těsnosti náhradním způsobem podle  § 3a odst. 3 písm. b) Vyhlášky č. 450/2005 provádíme:

  1. kontrolou výstupů z kontrolního systému zřízeného pro zjišťování úniku závadných látek ze zkoušené nádrže nebo potrubí z důvodů jeho netěsnosti,
  2. zjištěním a vyhodnocením aktuálního stavu podzemní vody, zeminy nebo půdy v okolí nádrže nebo potrubí,
  3. kontrolou měřením poklesu hladiny skladované látky v nádrži, nebo
  4. senzorickou kontrolou stavu zkoušené nádrže nebo potrubí.

Seznam odborně způsobilých osob na stránkách MŽP: http://www.mzp.cz/cz/osoby_tesnosti

Více o komplexních službách v oblasti BOZP, PO, ekologie, revizí, kontrol a inspekcí:
http://www.bureauveritas.cz/home/our-services/asset-management

Další informace zjistíte na: veronika.feifrlíkova@cz.bureauveritas.com

Zdroj: Bureau Veritas, ilustrační foto archiv Naše voda

16.12.2016 9.25, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

NS U MLEJNANS U MLEJNA
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Duben 2020>>
PÚSČPSN
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3