29. 9. 2020

Budiž voda – IV: Proměna splašků ve vodní zdroj

Již za několik dní obohatí knižní trh v ČR publikace „Budiž voda“, která popisuje izraelské zkušenosti s nakládáním s vodou a využitím vody. Portál Naše voda přináší pro zájemce seriál krátkých ukázek z jednotlivých kapitol.

…….Vzhledem k neustálé nutnosti nacházet nové zdroje vody překonali vládní představitelé i zemědělci své původní výhrady. Izrael postupně vybudoval infrastrukturu potřebnou k čištění odpadních vod a k jejich využívání v zemědělství. Žádná jiná země nepřikládá čištění a recyklaci odpadních vod takový význam a nepovažuje jej za takovou národní prioritu, jako je tomu v Izraeli, který opakovaně využívá přes 85 procent celkového množství odpadních vod. Ve Spojených státech a ve většině ostatních zemí světa je v současné době procento jejich opětovného využití mizivé. V nadcházejícím období, kdy se celý svět bude potýkat s nedostatkem vody, je však téměř jisté, že se pozornost všech brzy zaměří tímto směrem a kvalitně vyčištěná odpadní voda se stane nezbytným novým zdrojem sloužícím k zemědělským a jiným účelům. Přestože kdysi se na splašky pohlíželo jako na nepříjemný problém, s nímž je třeba se vypořádat, případně jako na zdroj znečištění, v současné době je Izrael vnímá jako paralelní systém zásob vody na svém geografiky suchém území. Z tohoto pohledu jde o cenný národní zdroj. Pokud dnes mají izraelští farmáři v souvislosti se splašky nějaké přání, uvítali by, kdyby jich bylo víc.

…….Když v sedmdesátých letech začaly po celém světě narůstat obavy z postupujícího znečišťování životního prostředí, rozhodly se města a země, které si to mohly dovolit, přidávat ještě další proces, terciární čištění, při němž dochází k dezinfekci vody pomocí sloučenin chloru, UV záření nebo jiných metod. Přestože na konci procesu teď už byla relativně čistá voda, většinou se na ni všichni dál dívali jako na otravný problém a položku zatěžující obecní rozpočty, resp. jako na odpad, jehož je třeba se zbavit. Málokdy a málokde byla odpadní voda vnímána jako příležitost. Izrael původně postupoval stejně jako zbytek světa a splašky jednoduše odváděl do řek a do moře. Bylo vybudováno samostatné kanalizační potrubí, které odvádělo odpadní vodu z Tel Avivu a dalších přímořských měst a ústilo do Středozemního moře, necelý kilometr od pobřeží. Splašky z něj byly do moře vstřikovány v zhruba čtyřmetrové hloubce, nepochybně v naději, že tam klesnou ke dnu nebo že je odliv odnese dál do moře. Města ve vnitrozemí spoléhala na blízké řeky, a na to, že splašky, které do nich vypouštějí, rovněž odtečou do Středozemního moře. Ovšem navzdory úsilí a nadějím techniků, kteří systém stavěli, moře občas při změně směru vln splašky vyvrhovalo zpátky na pobřeží, což znečišťovalo pláže a komplikovalo rozvoj rodícího se izraelského turistického odvětví. V roce 1956 žila v Tel Avivu a jeho širším okolí, v oblasti označované Dan Region, zhruba třetina izraelského obyvatelstva, a připadal na ni ještě daleko vyšší podíl celkového množství splašků.

…….Padlo zásadní rozhodnutí. Veškeré odpadní vody se měly svádět dohromady a prostřednictvím obrovského potrubí odvádět do téměř neobydlené lokality zhruba třináct kilometrů od Tel Avivu. Tady se měly odpadní vody z celého regionu čistit v nově vybudovaném zařízení nazvaném Shafdan. Realizace projektu se nečekaně protáhla kvůli fiančním i  technickýmkomplikacím, a nakonec začala nová čistírna odpadních vod
plně fungovat až v roce 1973. S budováním nového zařízení byly spojovány jisté naděje, že až bude plně uvedeno do provozu, mohla by se alespoň část vyčištěné odpadní vody využívat k zemědělským účelům. Nikdo si však v té době nedokázal představit, jak zásadně Shafdan změní izraelský systém hospodaření s vodou, co bude znamenat pro zemědělství a nakolik ovlivní ekonomický rozvoj pouštních oblastí Negevu.

…….Shafdan měl fungovat podobně jako ostatní čistírny odpadních vod typické pro tehdejší dobu: splašky procházely procesem primárního a sekundárního čištění, ale zařízení nemělo dostatečnou kapacitu na zajištění pokročilejšího terciárního čištění, jehož výsledkem je bezpečnější a čistší voda. Praktické otestování myšlenky využití písečné půdy coby dodatečného fitru s sebou neslo značné riziko. Kdyby částečně vyčištěná odpadní voda prosakující do zvodnělé vrstvy i po své půlroční až roční cestě pískem stále obsahovala viry a nebezpečné mikročástice, mohlo tím dojít k znečištění obrovského rezervoáru podzemní vody, která by dál nemohla sloužit jako pitná voda ani voda na mytí. Ovšem kdyby se písečná fitrace osvědčila, duny mohly fungovat jako skvělý přírodní fitr pro finální dočištění každodenních obrovských objemů odpadní vody prošlé čisticími procesy Shafdanu. Izraelští odborníci spatřovali ve využití písečných dun coby fitračního zařízení řadu výhod. Především by nebylo nutné stavět nové rozsáhlé čisticí zařízení. Zadruhé, voda vyčištěná při průchodu písečnou vrstvou by prosakovala do přírodního rezervoáru, kde se mohla ukládat a odkud ji bylo možné průběžně odčerpávat. Nebylo by tedy nutné budovat umělou nádrž a ušetřily by se další náklady. Ovšem nejdůležitější byla možnost začít využívat vyčištěnou odpadní vodu pro zemědělské účely.

Zdroj: Budiž voda, Foto: Izraelský závod Shafdan, v němž se čistí splašky z telavivské aglomerace, je výjimečný využíváním neobvyklého postupu: po běžném sekundárním čištění prochází odpadní voda procesem fitrace, k němuž se využívají písečné duny, jimiž voda prosakuje do zvodně vyčleněné speciálně pro uchovávání recyklované vody. Ta se pak samostatným potrubím odvádí do Negevské pouště, kde slouží k zavlažování plodin pěstovaných na tamních farmách. Izrael v současné době čistí osmdesát pět procent svých splašků a recyklovanou vodu využívá v zemědělství. Díky tomu získal významný nový zdroj, který doplňuje celkové národní zásoby vody.

1.12.2016 9.19, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace, Přehrady a vodní díla

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

Maka dari itu Piala Didunia rintangan Piala Eropa Selalu guna kurang-lebih Kedua Th Aku memiliki simpanan Kusus Contohnya sewaktu sebulan menyimpan 200.000 Rupiah slot online Melampaui batas artinya sewaktu Kedua Th terkumpul Lokasi 4.800.000.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

Stromy ve Stromovce mají nové jmenovkyStromy ve Stromovce mají nové jmenovky
Foto: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Září 2020>>
PÚSČPSN
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4