17. 10. 2018

Brabec: Scénáře změny klimatu nejsou jen virtuální hrozbou

Zásadní pro zachování dostatečných vodních zdrojů do budoucna je, jak s těmito zdroji budeme nyní a v nejbližší době hospodařit. Zdůraznil to na dnešním setkání vodohospodářů k oslavám Světového dne vody ministr životního prostředí Richard Brabec.

„Vzhledem k tomu, že většina českých významných toků odvádí vodu na území sousedních států, jsou hlavním zdrojem vody v České republice pro doplnění zásob povrchové a podzemní vody srážky dešťové a sněhové,“ komentoval situaci vodních zdrojů v ČR ministr Brabec. Ve svém zahajovacím projevu zaměřeném na riziko povodní a sucha také zdůraznil, že v případě, že se budou i nadále měnit hydrologické podmínky na našem území, lze předpokládat významné dopady na životní prostředí České republiky. „Tomu, že scénáře změny klimatu nejsou jen virtuální hrozbou, nasvědčují již delší dobu častěji se opakující povodňové situace, zpravidla následované suchými obdobími i změna rozložení srážkové činnosti v průběhu roku. Zcela zřetelně se tento problém projevil při povodních v roce 2013 a následném výskytu sucha v roce 2014. Proto jsem velmi rád, že se nám podařilo s kolegou Marianem Jurečkou soustředit řadu odborníků z nejrůznějších oblastí, kteří se již mnoho let na různých pracovištích zabývají problematikou vodního generelu České republiky a hrozbě sucha. Díky intenzivní spolupráci v uplynulých měsících jsme společně připravili návrh koncepčního dokumentu, který chceme v nejbližší době předložit vládě,“ uvedl Brabec.

Tento materiál směřuje ke komplexnímu řešení problematiky výskytu a dopadů dlouhodobého sucha na území České republiky zejména posílením retenční schopnosti krajiny, zvýšením celkových zásob vody ve vodních zdrojích a racionálním hospodařením s vodou a s vodními zdroji.“

Na setkání se diskutovalo o současných potížích vodního hospodářství z pohledu Svazu vodního hospodářství ČR a hlavních problémech oboru vodovodů a kanalizací. Dále se účastníci seznámili s aktuálními informacemi o vodním hospodářství v působnosti rezortu Ministerstva zemědělství a s novinkami o Operačním programu Životní prostředí. Připravovaný nový OPŽP 2014–2020 má pro financování opatření pro lepší životní prostředí v oblasti vod alokovanou částku zhruba 21,4 mld. Kč. Mezi prvními výzvami, které jsme připraveni v něm vyhlásit, budou opatření zaměřená například na snížení množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů, zajištění dodávek pitné vody v odpovídající jakosti nebo na prevenci proti povodním.

Světový den vody se od roku 1993 připomíná každoročně 22. března. Stanovila jej Organizace spojených národů s poukázáním na problémy spojené s vodou a důrazem na její nezbytnost pro život. Více se o něm dozvíte nahttp://www.unwater.org/worldwaterday.

Přehled akcí pro veřejnost, které se letos konají u příležitosti Světového dne vody 2015, najdete na našich internetových stránkách: https://www.nase-voda.cz/svetovy-den-vody-2015-aktualizovany-prehled-akci/

Naše voda, foto z dnešní akce Naše voda – Nina Havlová

20.3.2015 17.49, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Rybářství a rybníkářství, Voda a naše peněženka, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace, Přehrady a vodní díla

Aktuality

Kalendář

<< Říjen 2018 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotoblog

více >

VÝLOV RYBNÍKA ROŽMBERKVÝLOV RYBNÍKA ROŽMBERK
Autor: Nina Havlová

Video dne

více >