31. 5. 2020

Blíží se seminář o ochranných pásmech povrchových zdrojů vody

Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, z.s., odborná skupina vodní toky a nádrže pořádá v úterý 20. prosince v Klubu techniků, Novotného lávka 5, Praha 1, kongresový sál 319 seminář „Ochranná pásma povrchových zdrojů pitné vody“.

Společnost o tom informuje na svých webových stránkách. „Ochranná pásma vodních zdrojů stanovená i v dávné minulosti jsou velmi četná a zahrnují podstatnou část území státu.
V nich významně omezují užívání nemovitostí, zejména obhospodařování zemědělských pozemků. Nová právní úprava ochrany vodních zdrojů je nezbytná,“ píše se v úvodu ke zmiňovanému semináři.

Pro pravidla vymezení OPPZPV (ochranná pásma povrchových zdrojů pitné vody) jsou ve výzkumných ústavech VÚV TGM, v.v.i. a VÚMOP, v.v.i. řešena pravidla, doporučení pro vydání metodického předpisu, který by mělo vydat MŹP. O výsledcích řešení, respektive o dosavadních stavu řešených úkolů budou účastníky semináře informovat řešitelé. Jak se přistupuje k problematice vyhlašování, revize OPPZPV na území správců povrchových vod budou referovat pracovníci Povodí Ohře, s. p. a Povodí Vltavy, s. p. Novým fenoménem je způsob hospodaření na zemědělských a lesních pozemcích, kdy jsou rozdílné zájmy vlastníků a nájemců pozemků. Této problematice bude vedena diskuze s případným doporučením na dotčené rezorty. Důležité je opatření MZe, které vyjmulo vodárenské nádrže z rybářských revírů, což má příznivý vliv na stav rybí obsádky a kvalitu vody v nádržích. Účastníci budou informováni o institutu účelového rybářského hospodaření na vodárenských
nádržích poté, co byl zrušen metodický předpis bývalého ministerstva lesního a vodního hospodářství ČR. Bude představena problematika plošného znečištění jako důsledku hospodaření na pozemcích v povodí vodárenských nádrží. Účastníci budou informování o problematice sedimentů a jejich vlivu na kvalitu vody. „V závěrečné diskuzi bychom chtěli projednat případné usnesení, které bude zasláno dotčeným rezortům s výzvou k vydání
závazného předpisu – metodiky, která by sjednotila přístupy jak správců nádrží, povrchových zdrojů, tak příslušných vodoprávních úřadů,“ uvádí organizátoři semináře.

Uzávěrka přihlášek je 16. prosince, viz závazná přihláška

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová (VN Švihov – zásobárna vody pro hlavní město)

6.12.2016 2.56, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace, Přehrady a vodní díla

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

LÍTOŽNICKÝ RYBNÍKLÍTOŽNICKÝ RYBNÍK
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Květen 2020>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31