22. 9. 2020

Blíží se 11. ročník konference Pitná voda

Ve dnech 21. až 24. května proběhne v prostorách hotelu Dvořák v Táboře v pořadí již 11. ročník konference „Pitná voda 2012“, s podtitulem Pitná voda z údolních nádrží. Portál Naše voda o tom informovala ředitelka komunikace společnosti Veolia voda Marcela Dvořáková.

Podle organizátorů, mezi které patří právě Veolia voda nebo Sdružení oboru vodovodů a kanalizací (SOVAK), se má konference věnovat celé šíři problematiky pitné vody. Vedle vzájemných vztahů mezi technologiemi úpravy pitné vody a ději probíhajícími v údolních nádržích, tocích a jejich povodí, bude zahrnovat také technologii úpravy podzemní vody a problematiku hygieny pitné vody. Kvalita pitné vody je závislá na mnoha přírodních, technických a organizačních faktorech, které se vzájemně ovlivňují. Proto je žádoucí optimálně koordinovat technologická opatření v úpravnách se zásahy na nádržích, tocích a v jejich povodí. K tomu je nezbytné vzájemné pochopení odborníků různých disciplín, věcné argumentování někdy odlišných přístupů a snaha ke spolupráci pro dosažení společného cíle – kvalitní pitné vody. Z minulých konferencí vyplynulo několik tematických okruhů, na které se konference zaměří:

•  problematika ochranných pásem ve vztahu k upravitelnosti  a zabezpečenosti kvality a množství pitné vody

•  procesy probíhající v nádržích, které jsou významné z vodárenského hlediska, jejich ovlivnění hospodařením v povodí nádrže a sezónní vlivy na kvalitu surové vody

•  hospodaření a manipulace s vodou na nádržích z vodárenského hlediska, hydrodynamika nádrží

•  účinnost různých technologických procesů úpravy povrchové a podzemní vody vzhledem k jednotlivým významným typům znečištění (zákal, huminové látky, extracelulární organické látky, léčiva, mikroznečištění, různé typy organismů aj.)

•  moderní technologické postupy úpravy vody, jejich ověřování v laboratoři či poloprovozu a jejich význam pro praxi

•  hygienické požadavky na kvalitu pitné vody, jejich plnění a vývoj do budoucna

•  problematika pitné vody ve vztahu k aktuálnímu a budoucímu stavu legislativy

•  dobré příklady řešení praktických provozních problémů.

Konference je určena  provozovatelům a vlastníkům úpraven vody, pracovníkům podniků Povodí, pracovníkům z oborů hygieny, chemie a technologie vody, limnologie, zdravotního inženýrství, hydrotechniky, dále pracovníkům projektových a konzultačních  organizací a orgánům státní správy a samosprávy měst a obcí i dalším, kterých se problematika pitné vody dotýká.

Naše voda

24.4.2012 13.01, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace, Přehrady a vodní díla

Aktuality

Ze světa

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

SYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍSYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍ
Foto: Vojta Herout

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Září 2020>>
PÚSČPSN
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4