20. 9. 2020

Biosférická rezervace Dolní Morava oslaví 10 let své existence

Podle Mezinárodního poradního výboru UNESCO pro biosférické rezervace může Biosférická rezervace Dolní Morava (BRDM) sloužit jako vzor pro ostatní biosférické rezervace. BRDM o tom informovala ve své tiskové zprávě.

Mezinárodní koordinační rada MAB (Program Člověk a biosféra – Man and the Biosphere) podle BRDM především ocenila skutečnost, že BRDM je spravována obecně prospěšnou společností, a doporučuje, aby BRDM sloužila jako model struktury řízení prostřednictvím zainteresovaných subjektů. Rada také přivítala různé projekty zaměřené na ochranu biodiverzity, udržitelný rozvoj, podporu turistiky a revitalizaci stanovišť. Oceněny byly i intenzivní spolupráce a sdílení informací a zkušeností s ostatními biosférickými rezervacemi na mezinárodní úrovni. „Věřím, že zkušenosti, které jsme za deset let existence BRDM získali, budeme schopni využít ku prospěchu a rozvoji nejen naší obecně prospěšné společnosti a území BR Dolní Morava, ale i celosvětové sítě BR, komentoval ocenění ředitel společnosti BRDM Jan Vybíral.

V roce 2014 do Světové sítě biosférických rezervací UNESCO patřilo celkem 631 BR ve 119 zemích, z toho šest v České republice: Krkonoše, Křivoklátsko, Šumava, Třeboňsko, Bílé Karpaty a Dolní Morava. BRDM vznikla přitom rozšířením bývalé BR Pálava o Lednicko-valtický areál a Podluží s lužními lesy v oblasti mezi Břeclaví, Mikulčicemi a soutokem řek Moravy a Dyje. Na ploše 349 kilometrů čtverečních se vedle sebe nacházejí lokality velké biologické a kulturní hodnoty.

BRDM je jediná biosférická rezervace v ČR zastupovaná neziskovou nevládní organizací, v jejichž orgánech jsou navíc zástupci podnikatelských subjektů, státní správy, obcí, profesních organizací a neziskových organizací působících na území BR. Tento model správy je v našich podmínkách ojedinělý, protože až doposud bylo řízení českých BR vždy spojeno s výkonem správy některého z orgánů ochrany přírody a to buď chráněné krajinné oblasti, nebo národního parku. Organizačním, institucionálním, věcným a personálním zajištěním činnosti Biosférické rezervace Dolní Morava byla pověřena obecně prospěšná společnost Biosférická rezervace Dolní Morava, o. p. s.

Za 10 let svého působení se obecně prospěšná společnost BRDM podílela na celé řadě aktivit směřujících k zachování přírodních a kulturních hodnot na Mikulovsku, v Lednicko-valtickém areálu a Podluží. Zapojení místních obyvatel a podnikatelů do udržitelného rozvoje oblasti bylo vedeno v duchu respektu k obyvatelům, s jejich spoluúčastí a prostřednictvím vzorových projektů.

Naše voda, foto Naše voda – Nina Havlová

27.9.2014 5.42, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Rybářství a rybníkářství, Prevence povodní, voda v krajině

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

SYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍSYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍ
Foto: Vojta Herout

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Září 2020>>
PÚSČPSN
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4