5. 6. 2020

Bendl: Daří se nám zajišťovat peníze do oblasti vodovodů a kanalizací

V pořadí 18. ročník mezinárodní výstavy VODOVODY A KANALIZACE dnes zahájil ministr zemědělství Petr Bendl. Jeho úřad je totiž odborným garantem prvního přednáškového dne této mezinárodní výstavy, která potrvá do 23. května.

Mezi tématy přednášek je mimo jiné plánování v oblasti vod, novela zákona o vodovodech a kanalizacích nebo transformace Zemědělské vodohospodářské správy do státních podniků Lesy ČR a Povodí.  „Veletrh je zaměřen především na využívání vodních zdrojů, zásobování kvalitní vodou a čištění vod odpadních, což jsou témata, která se dotýkají každé domácnosti a spoluurčují kvalitu života nás všech. V roce 2011 u nás bylo 93,4 % občanů, tedy 9,8 milionu obyvatel, zásobováno z veřejných vodovodů vodou splňující standardy a vyhovující hygienickým limitům. Ve stejném roce bydlelo v domech připojených na veřejnou kanalizaci 82,6 % obyvatel, tedy 8,7 milionu lidí,“ řekl při zahájení Bendl.

Za pozitivní považuje, že přes všechna úsporná opatření se stále daří nacházet peníze na zkvalitnění občanské vybavenosti v oblasti vodovodů a kanalizací. „Nepřestáváme budovat ani protipovodňová opatření, což jsou investice do budoucnosti,“ podotkl ministr. Zmínil také transformaci Zemědělské vodohospodářské správy, která se starala o téměř 50 tisíc kilometrů drobných vodních toků. Ty po transformaci přešly do správy státních podniků Povodí a Lesy ČR. „Dnes můžeme říci, že tento obrovský přesun kompetencí, majetkoprávních záležitostí a povinností byl přes všechny těžkosti úspěšný a přispěl ke zlepšení   péče o vodní toky,“ uvedl  Bendl.

Představitelé Ministerstva zemědělství se na výstavě věnovali také přípravě národních plánů povodí pro období 2015 – 2021 a podpoře vodní infrastruktury z Programu rozvoje venkova.

Výstava Vodovody a kanalizace se zabývá rovněž problematikou hospodaření s vodou, která je aktuální v místním, ale především v celosvětovém měřítku. Organizátoři proto z tržeb za vstupné finančně podpoří projekty humanitární a rozvojové pomoci na téma Voda, které organizuje nezisková společnost Člověk v tísni.

Naše voda

 

 

21.5.2013 13.47, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

VN JEŽKOVECVN JEŽKOVEC
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Červen 2020>>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5