14. 8. 2020

5.5.2019 11.30, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě

Asociace pro vodu pořádá 13. ročník konference VODA 2019

Ve dnech 18. až 20. září v Poděbradech, v prostorách Kongresového centra Lázeňská Kolonáda, proběhne letošní ročník konference VODA 2019. Informuje o tom na svých stránkách hlavní organizátor akce, Asociace pro vodu ČR (CzWA).

Tato akce navazuje na řadu úspěšných bienálních konferencí AČE ČR pořádaných od roku 1995. Od roku 2011, kdy se AČE ČR transformovala na CzWA a rozšířila svůj záběr od úzkého zaměření na odpadní vody na problematiku vody v celé její komplexnosti, se konference konají pod názvem VODA. Bienální konference jsou akcí, kde si může návštěvník učinit průřezovou představu o práci všech odborných skupin CzWA a o aktuálních problémech a směrech vývoje ve vodním hospodářství.

Tematické okruhy konference v r. 2019 vyplývají z témat diskutovaných na tzv. Ideových konferencích CzWA (odkaz) jako nosných pro zaměření CzWA. Jsou to:
1. Znovuvyužití vody a kalu
2. Kvalita vody na odtoku z ČOV
3. Specifické polutanty
4. Dešťové vody ve městech
5. Vodárenství a ochrana vody v přírodě

Příspěvky bude možno podávat jako ústní prezentace nebo jako postery. Novinkou konference je, že postery již nebudou rozdělovány na dvě skupiny „Aplikovaná věda, technologie a inženýrství“ a „Výzkum a vývoj“, ale budou se podávat do tematických okruhů. Pro zviditelnění posterových sdělení budou postery doprovázeny krátkými 3 minutovými prezentacemi. Účastníci do 35 let se mohou zúčastnit soutěže o nejlepší ústní prezentaci a o nejlepší poster. Podmínkou je aktivní prezentace vlastní práce, tj. účastník musí být 1. autorem příspěvku a musí být přítomen na konferenci.

Nedílnou součástí všech konferencí je diskuse v odborných sekcích i v kuloárech. Ta bude ještě doplněna řízenou diskusi v diskusních sekcích odpovídajících tematickým okruhům. Více informací na www.czwa.cz

CzWA, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

 

5.5.2019 11.30, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině, Vodovody a kanalizace

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

VODNÍ DÍLO ORLÍKVODNÍ DÍLO ORLÍK
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Srpen 2020>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6