19. 7. 2019

26.9.2012 15.32, Rubrika: Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace

Antimonopolní úřad udělil pokutu v zakázce na vodovod na Třebíčsku

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) uložil zadavateli – svazku obcí Vodovody a kanalizace pokutu ve výši 500 000 korun za porušení zákona o veřejných zakázkách. Informoval o tom odbor vnějších vztahů ÚOHS.

Konkrétně šlo o zakázku „Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy – region Třebíčsko“. Prvostupňové rozhodnutí není dosud pravomocné a může být proti němu podán rozklad.

Zadavatel podle Úřadu nepostupoval v souladu se zákonem, když učinil řadu chyb v souvislosti s nastavením hodnoticích kritérií a následně i vlastním hodnocením nabídek. Rovněž technické kvalifikační předpoklady byly zadavatelem stanoveny nepřiměřeně. Zadavatel pro hodnocení nabídek kromě výše nabídkové ceny stanovil také další dílčí hodnoticí kritéria týkající se záruční doby na technologie a na stavbu a rovněž výše smluvní pokuty za prodlení se splněním termínu uvedení do zkušebního provozu a za prodlení s plněním stanovených milníků. Zadavatel v zadávacích podmínkách uvedl, že pokud bude hodnotící komise považovat hodnotu těchto kritérií za zjevně nepřiměřenou, nabídce v rámci těchto kritérií přiřadí 0 bodů.

Úřad na základě judikatury Nejvyššího správního soudu rozhodl, že v případě hodnot, které jdou k tíži uchazeče, a jejichž vyšší hodnota je naopak přínosná pro zadavatele, jako jsou v šetřeném případě délka záruční doby a smluvní sankce, je posouzení těchto kritérií jako zjevně nepřiměřených účelové a jde proti smyslu použití daného omezení. Uvedené nastavení kritérií se poté projevilo ve vlastním hodnocení, když zadavatel čtyřem ze šesti nabídek přiřadil 0 bodů, neboť jimi nabízené záruční lhůty překračovaly 120 měsíců. Nabídky v uvedených kritériích však nebylo možno považovat za zjevně nepřiměřené, neboť dané hodnoty nešly k tíži zadavatele a neohrožovaly realizaci předmětu plnění veřejné zakázky. Zadavatel tedy nehodnotil nabídky podle předem stanovených parametrů a svým postupem mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky.

Svazek obcí Vodovody a kanalizace rovněž v rámci prokazování kvalifikačních předpokladů požadoval reference o stavebních pracích provedených uchazečem v posledních 5 letech, přičemž se muselo jednat alespoň o jednu vodohospodářskou stavbu v hodnotě minimálně 400 000 000 korun spolufinancovanou Evropskou unií. Úřad ve svém rozhodnutí uvedl, že požadavek, aby referenční zakázka za 400 000 000 korun byla spolufinancována z Evropské unie, je diskriminační. Vyřazuje totižze soutěže dodavatele, kteří dosud nerealizovali veřejnou zakázku spolufinancovanou Evropskou unií, ale jinak by byli způsobilí k plnění předmětu veřejné zakázky.

Úřad v rozhodnutí konstatoval, že takový požadavek nelze považovat za logický a opodstatněný, neboť realizace předmětných stavebních prací nepochybněnevykazuje podstatné odlišnosti od obdobných stavebních prací financovaných z jiných zdrojů. Současně Úřad uvedl, že zadavatel nesmí stanovit podmínky k prokázání kvalifikace tak, aby mohly omezit práva potenciálních uchazečů o zakázku.

Naše voda

 

26.9.2012 15.32, Rubrika: Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

ZAHÁJENÍ ÚPRAV ZDYMADLA HOŘÍNZAHÁJENÍ ÚPRAV ZDYMADLA HOŘÍN
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Červenec 2019 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4