30. 6. 2022

4.7.2018 0.38, Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

20 let od katastrofální povodně v podhůří Orlických hor

Povodeň, která v červenci 1998 postihla podhůří Orlických hor, se nesmazatelně vryla do paměti. Poměrně malou plochu o velikosti přibližně 600 km2 zasáhly krátké, zato však extrémně intenzivní přívalové srážky. Tragickou událost připomíná podnik Povodí Labe.

„Katastrofa, dosud v této oblasti nezaznamenaná, si vyžádala šest lidských životů. Bylo zatopeno celkem 26 tis. ha pozemků a škody způsobené povodní dosáhly v postižených oblastech Rychnovska a Královéhradecka bezmála 2 mld. Kč. Na území Rychnovska bylo úplně zničeno 23 domů a dalších více než 1300 domů a bytů bylo vážně poškozeno,“ připomíná Hana Burianová, mluvčí povodí Labe.

Odhadem se povodeň přímo či nepřímo dotkla téměř 30 tisíc obyvatel, na 2 tisíce obyvatel bylo evakuováno a 90 obyvatel muselo být náhradně ubytováno.

Meteorologická situace a srážkové úhrny

Postup studené fronty v noci z 22. na 23. července 1998 přes území Čech k severovýchodu se na 10, místy až na 12 hodin zastavil nad Orlickými horami a jejich podhůřím a za doprovodu mimořádně intenzivní bouřkové činnosti došlo k výskytu extrémních srážek, které trvaly od pozdních odpoledních hodin dne 22. 7. 1998 do časných ranních hodin dne 23. 7. 1998. Nejvyšší srážkové úhrny byly zaznamenány v Deštném v Orlických horách (203,6 mm), Bílém Újezdě – Hrošce (195,8 mm), Bělči nad Orlicí (162,9 mm), Orlickém Záhoří – Trčkově (110,8 mm), Týništi nad Orlicí (100 mm) a Hradci Králové (89,2 mm). Plošné rozložení srážek 22. – 23. 7.1998

Hydrologická situace

Vzniklá povodeň měla typický letní charakter. Již v časných ranních hodinách ve čtvrtek dne 23. 7. 1998 nastal prudký vzestup hladin všech vodních toků pramenících v Orlických horách, především ale Dědiny, Bělé a Divoké Orlice v celém jejím hraničním úseku.

Povodňová situace na Bělé

Nástup povodně na řece Bělé dlouhé 38 km, kde nejsou v 20 kilometrovém úseku od pramene až po Kvasiny prakticky žádné inundace (území pro rozliv povodně), byl velmi strmý a její postup značně rychlý. Podle výpovědi místních obyvatel se povodňová vlna přehnala od Deštného v Orlických horách do Skuhrova nad Bělou, vzdálených 12 km, asi za 2 hodiny. V Kvasinách, kam vlna dorazila dne 23. 7. 1998 v 5:00, došlo k rozlivu do okolní zástavby v celém intravilánu obce. Maximální výše dodatečně zaměřené kulminační hladiny byla 242 cm a k ní přiřazený průtok 129 m3 /s, který odpovídá hodnotě > Q100. Na soutoku Bělé s Divokou Orlicí u Častolovic dosáhl kulminační průtok dne 23. 7. v 10:30 hodnoty 131 m3 /s při výšce hladiny 247 cm, což odpovídá Q100. Bělá, Skuhrov n. B., devastace území po povodni

Povodňová situace na Dědině

Na řece Dědině byl průběh povodňové vlny mnohem komplikovanější. V horním úseku toku od Sedloňova po Dobrušku dlouhém přibližně 25 km trval postup povodňové vlny pouhé 2 hodiny. Průměrná postupová rychlost tedy dosahovala hodnoty 3,5 m/s. V dolním úseku toku od Dobrušky po Třebechovice pod Orebem došlo díky obrovské kapacitě inundací k výrazné transformaci povodňové vlny. Rozdíl mezi kulminací na začátku a konci tohoto úseku byl 31 hodin. Průměrná rychlost postupu maxima vlny byla tedy přibližně 0,2 m/s. Tomu odpovídaly i zcela odlišné ničivé účinky povodně v těchto úsecích. V horní části povodí vlivem velkých postupových rychlostí a obrovské unášecí síly vodního proudu došlo k výrazné erozi, transportu tisíců m3 kamenné suti a postupné destrukci všech překážek, které stály této síle v cestě. Kromě kamene bylo unášeno také velké množství dřevní hmoty, která se ve zúžených profilech, především mostů a lávek, kupila do mohutných bariér a jejichž následnou destrukcí vznikaly průlomové vlny s dalšími silnými devastačními účinky. Příkladem je silniční most přes Dědinu v Cháborech u Dobrušky, kde došlo k úplnému ucpání mostního profilu a v časných ranních hodinách dne 23. 7. 1998 ke stržení celého mostu. Původní most v Cháborech a destrukce mostu i celého území po povodni V dolní části Dědiny pod Dobruškou došlo k rozsáhlým rozlivům, které výrazně překročily jejich dosud známý rozsah, současně však zásadním způsobem ovlivnily transformaci povodňové vlny a rychlost jejího postupu. Velikost kulminačního průtoku v celé trati koryta Dědiny několikanásobně přesáhla hodnotu Q100 (vodoměrná stanice Chábory dne 23. 7. 1998 v 03:45 průtok 270 m3 /s , tj. >> Q100 = 45 m3 /s; vodoměrná stanice Mitrov dne 24. 7. 1998 v 06:30 průtok 116 m3 /s, tj. > Q100 = 73 m3 /s). Rozsah záplavového území v Českém Meziříčí

Povodňová situace na Divoké Orlici

Maximální průtoky na horním úseku Divoké Orlice dosáhly v Orlickém Záhoří dne 23. 7. 1998 ve 04:30 hodnoty Q = 62,4 m3 /s (Q20-50) a v Klášterci n. O. dne 23. 7. 1998 v 11:00 Q = 74,1 m3 /s (Q5- 10). Tyto průtoky byly bezpečně zachyceny vodní nádrží Pastviny.

Odstraňování následků povodně na vodních tocích Katastrofální povodeň na Rychnovsku a Královéhradecku v červenci 1998 si vyžádala okamžité technické zásahy pro zabezpečení majetku a lidských životů ještě v průběhu povodně. Povodí Labe bezodkladně soustředilo veškerou svoji dostupnou techniku a zaměstnance a s jejich vysokým osobním nasazením a obětavostí se pustilo do odstraňování následků povodně v nejkritičtějších lokalitách. V neupravených úsecích toků způsobily škody především nápěchy ze spláví a vyvrácených kmenů, dosahující mnohde objemu až 500 m3 a rozsáhlé břehové nátrže. V upravených úsecích došlo ke škodám na stabilizačním opevnění, hrázových systémech a jezech. Škody na vodních tocích ve správě Povodí Labe byly bezprostředně po povodni odhadnuty na 75,8 mil. Kč.

Naše voda, foto: Povodí Labe

4.7.2018 0.38, Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SVOL V PÍSKUDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SVOL V PÍSKU
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<< Duben 2022 >>
PÚSČPSN
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1