Ztráty vody na Ostravsku jsou jedny z nejnižších v Evropě

20. února 2018 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

SUEZ - VOD-KA - IMG_0443

Díky investicím a používaným moderním technologiím se společnosti Ostravské vodárny a kanalizace, a.s., ve spolupráci s městem Ostravou daří dlouhodobě držet ztráty vody ve vodovodním řadu na velmi nízkých úrovních. Zdůraznila to dnes mluvčí společnosti Radka Vanková.

V roce 2017 tak podle ní činily ztráty vody v trubní síti dlouhé přes 1 500 km jen 2,2 mil. m3 vody, což je pouhých 12,4 % z celkového objemu vody dodané spotřebitelům. Ztráty vody jsou v roce 2017 z hlediska jejich objemu nejnižší v historii společnosti. V roce 1996 dosáhly v Ostravě ztráty vody závratných 16 mil. m3 pitné vody, což odpovídalo úrovni ztrát vody ve výši 36 %. Pro představu, jde přibližně o roční objem vody dodané v Ostravě v roce 2017. „Díky dobře cíleným investicím do obnovy a oprav vodovodní infrastruktury se společnosti daří objem ztrát vody udržovat od roku 2014 trvale pod hodnotou 2,5 mil. m3. Tím se, v přepočtu na celkový objem dodané pitné vody, řadíme mezi vyspělé evropské země,“ sdělil generální ředitel společnosti Vojtěch Janoušek.

Nemalou zásluhu na tom má i spolupráce s majoritním vlastníkem společnosti, korporací SUEZ, která v Ostravě umožňuje zavádění moderní technologie, osvědčené v západní Evropě. Jde zejména o monitoring vodovodní sítě, který využívá aplikaci SCADA jako součást moderního dispečinkového pracoviště a stále se rozvíjející projekt dálkového odečtu vodoměrů. Systém funguje na principu odečtu dat z vysílačů umístěných na vodoměrech, které jsou pomocí digitálního kódovaného signálu odesílány na přijímače. Přijímače přenášejí data do datového uložiště za pomoci technologie GPRS a následně přes rozhraní do informačního systému pro správu dat. Hlavní výhodou takového chytrého vodoměru je, že spotřebitel má neustálý přehled o aktuální spotřebě vody a pokud dojde k nestandardnímu odběru (úniku) vody, systém pošle odběrateli varovný e-mail nebo sms zprávu. Tím ušetří finance zákazníkovi, ale také omezí úniky kvalitní pitné vody. Za projekt dálkového odečtu vodoměrů získaly Ostravské vodárny a kanalizace v roce 2017 zvláštní cenu v národní soutěži „Chytrá města pro budoucnost.“

Naše voda, foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Statistiky a kauzy, Vodovody a kanalizace