Zpoždění v budování protipovodňových opatření v Táboře se dožene

Aktualizováno 19. května 2014 | Rubrika: Přehrady a vodní díla , Prevence povodní, voda v krajině

vizu

Po počátečních obtížích, kdy v důsledku výskytu velkých kamenů v podloží došlo ke zpomalení vrtacích prací, již nyní postupují práce denně podle plánu. Asi 14denní zpoždění v provádění pilot bude vyrovnáno v průběhu června, kdy bude nasazena druhá vrtná souprava. Oznámilo to město Tábor

Na staveništi již druhá souprava je připravena, ale vzhledem k jejím trvalým problémům v hydraulice, bude počátkem června nahrazena jinou soupravou. „Vrtací práce a provádění pilotové stěny budou dokončeny podle harmonogramu do 30. 6. 2014,“ uvedlo město.

Zdroj: město Tábor, vizualizace: společnost VRV a.s. Praha

 

Související rubriky: Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině