Znečištění vod v ČR se loni mírně snížilo

30. října 2012 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Statistiky a kauzy

DSCN1832 lávka rybník

V roce 2011 se v ČR snížilo oproti předchozímu roku znečištění vod o 0,9 procenta (2 475 tun) v případě nerozpustných látek (NL) a o 6,0 procenta (53 403 tun) rozpustnými anorganickými solemi (RAS). Uvádí to ve svém posledním vodohospodářském šetření Český statistický úřad (ČSÚ).

Znečištění vod kleslo v případě nerozpustných látek především v regionech spravovaných státními podniky Povodí Labe a Povodí Odry, koncentrace rozpuštěných anorganických solí se naopak mírně zvýšila pouze v Povodí Ohře. Mezi roky 1990 až 2011 pokleslo podle ČSÚ biologické znečištění vod o 89,5 až 95,4 procenta, koncentrace znečištění vod NL o 93,8 procenta a znečištění RAS o 16,1 procenta.

Ve většině měřených ukazatelů také loni meziročně pokleslo znečištění odpadních vod na odtocích z čistíren odpadních vod. V případě celkového dusíku se snížilo znečištění odpadních vod z 11 310 tun za rok v roce 2010 na 10 519 tun v loňském roce, statistici ale zaznamenali mírný nárůst znečištěním fosforem, a to z 903 tun v roce 2010 na 928 tun v roce 2011.

V roce 2011 evidovala Česká inspekce životního prostředí na území ČR celkem 107 havárií v oblasti znečištění vod u povrchových vod a čtyři havárie znečišťující podzemní vody.

Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Statistiky a kauzy