Zmodernizovaná úpravna vody v Meziboří najela na zkušební provoz

Aktualizováno 4. června 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Vodovody a kanalizace

240320132472

V Meziboří dnes Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) slavnostně zakončila intenzifikaci úpravny vody (ÚV) a její uvedení do zkušebního provozu. Oznámil to mluvčí SVS Jiří Hladík.

Rekonstrukce této velké úpravny, jež zásobuje pitnou vodou města Most, Litvínov, Duchcov, Teplice, Bílina, a částečně i krajské město Ústí nad Labem, zahrnovala doplnění technologie, modernizaci chemického hospodářství, i stavební rekonstrukci. Jednalo se o stavbu v celkovém finančním objemu 238,5 mil. Kč (bez DPH).

Cílem projektu „Intenzifikace a rekonstrukce úpravny vody Meziboří“ bylo zmodernizovat technologii úpravny tak, aby se vyrovnala se zhoršenou kvalitou surové vody a zajistila výrobu pitné vody pro Severočeskou vodárenskou soustavu v Ústeckém kraji v příštích letech v souladu s požadavky legislativy.

Úpravna vody Meziboří je jednou z úpraven, které zajišťují výrobu pitné vody pro potřeby Severočeské vodárenské soustavy v Ústeckém kraji. Je určena především pro zásobování Litvínova a jeho nejbližšího okolí. Byla postavena v letech 1954 – 1963 jako součást rozsáhlého vodního díla Fláje (přehrada na Flájském potoce, přivaděč do vyrovnávací nádrže na konci s elektrárnou, úpravna vody Meziboří a zásobovací řady) Její max. výkon byl 800 l/s. V 80. – 90. letech proběhly na úpravně dílčí rekonstrukce.

Postupné zhoršování kvality vstupní surové vody přivedlo SVS jako jejího vlastníka k rozhodnutí doplnit a modernizovat na úpravně používanou technologii, při současném snížení max. výkonu na v současnosti reálných 550 l/s.

Intenzifikace úpravny byla rozdělena na dva celky. První s délkou trvání cca 20 měsíců a výkonem omezeným na 270 l/s zahrnovala rekonstrukci odběrného objektu, výstavbu inženýrských objektů, reakční nádrže a flotace, rekonstrukci čerpací stanice, vodojemu upravené vody a chemického hospodářství. Druhý celek s délkou trvání cca 14 měsíců a výkonem omezeným na 180 l/s zahrnoval rekonstrukci pískové filtrace, akumulace upravené vody 4 x 2 125 m3, dokončení systému řízení technologických procesů a chemického hospodářství. Celkovou stavební rekonstrukcí prošel i objekt úpravny.

Stavba byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli 25. června 2012. Stavební práce byly dokončeny dle schváleného harmonogramu do 15. dubna 2015. Rekonstrukce probíhala za provozu a během realizace došlo k odstávkám pouze v řádu hodin. Po dokončení stavby byl nyní zahájen zkušební provoz v délce 12 měsíců.

 

Údaje ze smlouvy o dílo:

Termín realizace:                               od 3. 9. 2012 do 26. 6. 2015, přičemž stavba byla dokončena k 15. 4. 2015

Investor:                                              Severočeská vodárenská společnost a. s.

Zhotovitel:                           „Sdružení ÚPRAVNA VODY 2012“

(SYNER s.r.o., ARKO TECHNOLOGY a.s., VA TECH WABAG Brno spol. s.r.o. a KUNST spol. s.r.o.)

vedoucím účastníkem Sdružení je stavební společnost SYNER, s. r. o.

Inženýr stavby:                  Severočeské vodovody a kanalizace a. s.

Generální projektant:        SWECO Hydroprojekt a. s.

Cena díla celkem:                              238 495 849,- (bez DPH)

Naše voda, ilustrační foto

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace