Změny v Integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP)

23. září 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Začátkem srpna 2016 vyšla ve Sbírce zákonů novela zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí. Na změny upozorňuje ekologický server enviweb.cz.

Podrobné informace k jednotlivým změnám jsou pro ohlašovatele shrnuty v metodickém dokumentu, který zpracovala agentura CENIA a Ministerstvo životního prostředí. Hlavní tři změny, které novela přináší ve spojitosti s ohlašováním do ISPOP, jsou následující:

zrušení autorizace hlášení, zaslaných do systému ISPOP

u všech hlášení bude od 1. 9. 2016 probíhat autorizace automaticky. Nebude tedy nutné již zasílat listinné Potvrzení ani připojovat kvalifikovaný elektronický podpis z důvodu autorizace. Proces zaslání hlášení (online nebo datovou schránkou) zůstává nezměněn.

z důvodu automatické autorizace hlášení bude docházet ke kontrole oprávněnosti odesílatele hlášení

autorizace Registračních formulářů zůstává zachována

 

změna v ohlašování agendy IRZ

hlášení IRZ bude v roce 2017 podávat pouze ten, kdo:

provozuje E-PRTR činnost dle přílohy č. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006;

provozuje ,,Činnosti podle § 3 odst. 2″, uvedené v příloze zákona č. 25/2008 Sb., které jsou nad rámec E-PRTR činností.

zaslání plné moci pouze prostřednictvím systému ISPOP

novela ruší možnost zaslat plnou moc prostřednictvím datové schránky ISPOP.

Veškeré informace jsou také dostupné přímo na webu ISPOP. Agentura CENIA jako provozovatel systému ISPOP nabízí možnost zúčastnit se již tradičních seminářů ISPOP, které jsou plánovány na měsíc listopad a prosinec 2016. Semináře budou zaměřeny nejen na změny v ohlašování dle novely, ale i na běžnou uživatelskou práci v ISPOP. Informace o termínech seminářů včetně přihlášky budou publikovány na webu ISPOP počátkem září 2016.

Zdroj: www.enviweb.cz, ilustrační foto archiv Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony