Zlínsko dostalo přes 50 milionů na protipovodňová opatření

Aktualizováno 12. října 2011 | Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

ilustrační foto

Ministerstvo zemědělství Zlínskému kraji poskytlo v posledních dvou letech finanční podporu při budování protipovodňových opatření na řekách i menších tocích. V roce 2010 odešlo na Zlínsko přes devět milionů korun, letos se předpokládá, že to bude více než 43 miliony korun. Uvedla to Daniela Havlová, tajemnice náměstka ministra zemědělství.

„Celkem jsme v roce 2010 přijali devět žádostí, kde jsou celkové náklady přes čtyřicet devět milionů. V roce 2011 to je dalších devět žádostí s celkovými náklady více než tři sta šedesát osm milionů korun,“ upřesnil náměstek ministra zemědělství Tomáš Šimčík.

Z akcí, které jsou již dokončené, byla nejvýznamnější rekonstrukce přelivu vodního díla Bystřička, který měl hydraulicky nevhodný tvar a velikost. Zvýšila se jeho kapacita a zajistilo se také bezpečné provedení extrémních průtoků přehradním profilem a tím se minimalizovalo riziko přelití hráze. Celkové náklady byly 76,6 milionu, z nichž podpora ministerstva činila 62,5  milionu.

„Další akce jsou v různém stádiu rozestavěnosti, protože termín jejich realizace je vesměs ohraničen loňským a letošním rokem. Z těch větších jde zejména o protipovodňová opatření na pravém břehu řeky Moravy v Napajedlích a o protipovodňovou hráz Juřinka II pro zabezpečení Valašského Meziříčí,“ uvedl dále náměstek Šimčík.

Po dokončení díla v Napajedlích by mělo být město zabezpečené před stoletou vodou. Celkové náklady jsou téměř dvaadvacet milionů, z nichž ministerstvo zemědělství poskytne devadesát pět procent.

Hráz Juřinka II ve Valašském Meziříčí bude stát více než jedenáct a půl milionu a ministerstvo zaplatí rovněž kolem devadesáti procent její ceny.

Kromě těchto velkých akcí je zde ještě celá řada menších, na které se v roce 2010 čerpalo ze státního rozpočtu šest milionů korun a předpoklad pro rok 2011 je čerpání více než dvanácti milionů korun. Mezi ně patří například hrazení Bystřiny Vidovka v Želechovicích, hrazení a lapač usazenin bystřiny Střelenka a úpravy tří set metrů koryta Sekaninky. Celkové náklady na tyto tři akce jsou téměř patnáct milionů korun, z nichž ministerstvo zemědělství poskytne dvanáct milionů.

Další úpravy se týkají například Buchlovického potoka, Hrušovky v Nedašově a Jankovického a Hajnušovského potoka.

Do budoucna se počítá s dalšími rozsáhlými akcemi, která zabezpečí bezpečnost obyvatel Zlínska před velkou vodou. V letech 2011 – 2013 se bude rekonstruovat hráz vodního díla Karolinka, která by měla stát kolem 134 milionů korun. Chystá se také první etapa zvýšení kapacity koryta Moravy ve Starém Městě a Uherském Hradišti s odhadem nákladů kolem dvou set milionů. A dalším projektem, připraveným k realizaci, jsou protipovodňová opatření na Rožnovské Bečvě, která by měla zajistit ochranu záplavového území v jižní části Rožnova pod Radhoštěm.

„Ve stádiu příprav je zatím výstavba suché nádrže v Teplicích na Bečvě. Hlavními problémy jsou zde především vysoké náklady, protože celé dílo má stát téměř tři miliardy korun, a také složité majetkoprávní vypořádání s majiteli pozemků. Do budoucna by však toto rozsáhlé dílo mělo zabezpečit před velkou vodou celou níže položenou oblast,“ doplnil náměstek Šimčík.

 Zdroj: MZe

Související rubriky: Prevence povodní, voda v krajině