Zkušenosti z Izraele I: Chov sladkovodních ryb

26. července 2011 | Rubrika: Podnikání s vodou a zákony , Rybářství a rybníkářství

Izrael - voda - DSCN1694

Jedním z nosných témat pracovní návštěvy ministra zemědělství Ivana Fuksy v Izraeli ve dnech 17. až 21. července bylo téma vody, nakládání s ní, zavlažování nebo chov sladkovodních ryb. Izraelské zkušenosti jsou přitom pro ČR velmi inspirativní.

V Izraeli je podle informací z tamního ministerstva zemědělství oproti ČR zhruba dvojnásobná spotřeba ryb, přibližně 10 kilogramů na osobu a rok. Pro naše rybáře je ovšem zejména inspirativní efektivita chovu sladkovodních ryb. Celkem 68 procent izraelské produkce ryb pochází z cíleněchovaných ryb v nádržích, přičemž spotřeba vody na produkci kilogramu ryb je v tomto případě šestinásobně nižší oproti chovu ryb v otevřených systémech. Konečným cílem je navíc snížit spotřebu vody oproti otevřeným systémům na desetinu. Výhodou umělé produkce je možnost nabízet po celý rok čerstvé ryby, v řadě případů se využívají vodní nádrže kroměchovu ryb také k zavlažování.

Plocha rybníků v Izraeli je pouhých 2 995 hektarů, celková roční produkce sladkovodních ryb ale dosahuje 18 200 tun. To je srovnatelné s ČR (zhruba 20 000 tun ročně) a dokazuje to také efektivitu chovu ryb v uzavřených systémech. Plocha rybníků v Izraeli je totiž téměřdvacetinásobně menší než v ČR.

Hloubka umělých nádrží pro chov ryb činí až 15 metrů, průměrná plocha jedné nádrže je kolem 40 hektarů. V případě intenzivní produkce se na každých 1 000 litrů vody odchová 20 až 25 kilogramů ryb. V nejintenzivnějších systémech dosahují Izraelci na 1 000 litrů vody produkce až 120 kilogramů ryb, tady už ale musí nastoupit technologie, jejichžprostřednictvím se do vody vhání vzduch, udržuje se stálá teplota a podobně.

Podniky produkující ryby v uzavřených systémech pracují velmi dobře s přidanou hodnotou. Kromě chovu ryb pro potravinářské účely chovají obvykle také akvarijní ryby, prodávají dalším chovatelům plůdek nebo vyvíjejí, opravují a prodávají přístroje nutné k intenzivnímu chovu ryb, například čerpadla. Dominantně produkovanou rybou je v Izraeli tilapie (40 procent z celkové produkce), hned za ní je ale kapr (37 procent). Izraelci tedy rozhodně nevnímají kapra jako tučnou, méněcennou a plevelnou rybu, jak se občas o kaprech vyjadřují někteří „odborníci“.

Kromě počátečních investic do některých pokusných nádrží s cílem zvýšit efektivitu chovu ryb, které činí dvě třetiny z pořizovacích nákladů, není chov ryb státem dotován. Produkce akvarijních ryb je pak velmi dobrý byznys. Zhruba 20 farem zaměřených v Izraeli na chov akvarijních ryb vyprodukuje měsíčně 150 000 ryb (každá z nich), drtivá většina jde na export do evropských zemí. Roční obrat trhu s akvarijními rybami v Izraeli činí 15 milionů amerických dolarů.

Petr Havel

Související rubriky: Podnikání s vodou a zákony, Rybářství a rybníkářství