Zítra se otevřou dveře Výzkumného ústavu vodohospodářského, připomíná MŽP

Aktualizováno 5. června 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

ČOV-Bubeneš-muzeum-328x218

V sobotu 6. června od 10.00 do 14.00 proběhne ve Výzkumném ústavu vodohospodářském T.G. Masaryka Den otevřených dveří. Akci, o níž již portal Naše voda informoval, připomněla dnes opět mluvčí ministerstva životního prostředí Petra Roubíčková.

„S tímto věhlasným vědeckým ústavem, jehož historie se datuje od roku 1919, jsem se pracovně seznámil před rokem, když jsme společně založili mezirezortní pracovní skupinu s názvem Voda-Sucho. Ta reaguje na probíhající klimatické změny a připravuje koncepci s opatřeními, která bude potřeba udělat, pokud období sucha nastane. Ústav se tak stal organizačním lídrem projektu. Dnes se těším, že si jej prohlédnu trochu jinýma očima. Mají tu například modely velkých vodních děl zmenšené v poměru 1:70, díky zmenšení si je lépe prohlédnete a vychutnáte si jejich technické detaily a vymoženosti. Prostě se tolik nenachodíte jako u těch skutečných,“ dodává s nadsázkou ministr Brabec.

„Chtěli jsme u příležitosti světového svátku životního prostředí dát široké veřejnosti prostor a čas prohlédnout si všechny zajímavosti tohoto vodohospodářského výzkumného pracoviště. Kromě toho výzkumný ústav leží v zajímavé lokalitě pražské Podbaby. Zamýšleli jsme to i tak, že ti, kdo k nám zítra vyrazí, mohou pak pokračovat dál třeba do Zoo Praha nebo do muzea Stará čistírna odpadních vod v Bubenči,“ dodává ředitel Výzkumného ústavu vodohospodářského TGM Mark Rieder.

„Den otevřených dveří VÚV TGM” návštěvníkům nabídne:

– prohlídku hydraulického modelu plavebního stupně Děčín

Ve velké hydraulické laboratoři lze vidět fyzikální model navrhovaného plavebního stupně Děčín v měřítku 1:70. Na tomto modelu se prováděla řada výzkumů, např. optimalizace funkčních objektů, výzkum biokoridoru nebo zimního režimu plavebního stupně.

– prohlídku České kalibrační stanice vodoměrných vrtulí

Velký pokusný žlab byl vybudován již v roce 1930. Napájí se vodou z plavebního kanálu Trojského jezu a měří 252,5 m.

– prohlídku Laboratoří VÚV TGM

V laboratořích se například provádí stanovení množství nelegálních drog, radioekologie, kontrola vlivu Jaderné elektrárny Temelín a Jaderné elektrárny Dukovany na hydrosféru, optimalizace provozu a zvýšení účinnosti čištění odpadních vod z malých obcí.

– návštěvu pracoviště odboru aplikované ekologie s živými úhoři

Zítra je připraven i speciální program pro děti. Na malé i velké návštěvníky čekají soutěže o deštníky, pláštěnky nebo čelové svítilny.

Spojení MHD na VÚV TGM: Autobusem od stanice metra Dejvická autobusem 107 a 147,

zastávka Hydrologický ústav. Z přívozu lodí P2 z Podhoří do zastávky V Podbabě a 5 až 10 minut chůze proti proudu. Více na http://vuv.cz/index.php/cz/kontakty.

Naše voda, ilustrační foto (v textu zmiňovaná Stará čistírna odpadních vod v Bubenči) Naše voda – Nina havlová

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Prevence povodní, voda v krajině