Zhruba polovina území v okolí jezera Milada není vhodná pro stavební činnost

Aktualizováno 28. července 2011 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Přehrady a vodní díla

plochy_stabil_prvků2

Sdružení obcí Milada, které postupně získá do správy zhruba 770 hektarů pozemků včetně jezera Chabařovice, se bude při využití rekreačního potenciálu rekultivovaného území bývalého lomu Chabařovice potýkat s riziky nestabilního terénu.

Poukázal na to vedoucí oddělení realizace staveb Palivového kombinátu Ústí (PKÚ) František Kroupa při prohlídce nově vzniklého chabařovického jezera. Právě PKÚ v současné době dokončuje zahlazování následků po někdejší těžbě hnědého uhlí v bývalém lomu Chabařovice. Podle Kroupy zbývá v podstatě stabilizovat území v okolí jezera poté, co v lokalitě došlo v minulém roce k celkem 22 projevům nestability. Problémy byly zejména na dvou místech, a to v blízkosti obce Roudníky a na území ocelárny Chabařovice, kde se sesulo zhruba 100 000 kubíků zeminy. I proto PKÚ vypracoval studii mapující území, která nejsou vhodná pro jakoukoli zástavbu. Uvedená území jsou na ilustrační mapce vyznačena tlustou zelenou čarou a z této mapky také vyplývá, že tato území zahrnují přibližně polovinu plochy v bezprostředním okolí jezera.

To si již získává mezi tamními obyvateli název „jezero Milada“, právě podle sdružení obcí, která má v budoucnosti lokalitu spravovat. Sdružení tvoří město Ústí nad Labem a obce Trmice, Chabařovice, Řehlovice a Modleby.

Po dokončení rekultivací, které si vyžádaly investice ve výši zhruba 1,6 miliardy korun (celková rozloha rekultivovaného území je 1457 hektarů), by mělo podle Kroupy pozemky v okolí jezera získat sdružení obcí bezúplatným převodem.

První zájemci o koupání v nově vybudovaném jezeře by se mohli dočkat přibližně za dva roky. V současné době není veřejnosti vstup do areálu jezera povolen, neboť se stále ještě nachází v oficiálním dobývacím prostoru lomu Chabařovice. PKÚ nicméně již v současné době usiluje o to, aby byl v této lokalitě dobývací prostor zrušen, a to nejpozději do konce letošního roku.

Petr Havel

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině