Zemědělství chce do roku 2033 investovat do vody 50 mld. Kč

23. listopadu 2016 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Nápoje a voda v potravinách

rybnik-img_0264

Celkem 17,41 miliardy korun hodlá Ministerstvo zemědělství ČR (MZe) investovat z národních zdrojů do vodohospodářské oblasti v první etapě, v letech 2016 až 2021. Na konferenci Vodní toky 2016 o tom informoval Pavel Punčochář z MZe.

V dalších dvou etapách, v letech 2022 až 2027 a v letech 2028 až 2033, by mělo jít podle plánu ministerstva zhruba o stejné částky, jako v etapě první. Z uvedených 17,41 miliardy korun v první etapě by přitom měly činit 4,31 miliardy korun vlastní zdroje investorů. Celkem by mělo jít o 12 typů programů:

–  podpora retence vody v krajině včetně obnovy zaniklých rybníků a vodních nádrží (1,0 + 0,25)

– realizace vodního díla Skalička v povodí Bečvy (0,1 + 0,00)

– příprava a realizace přehradních nádrží v regionech postihovaných suchem a nedostatkem vodních zdrojů (0,4 + 0,05)

– podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích (1,6 + 0,4)

– podpora výsadby melioračních a zpevňujících dřevin (1,5 + 0,0)

– program rozvoje závlahových zařízení (1,0 + 0,5)

– odstraňování sedimentů z přehradních nádrží, výstavba přehradních nádrží (1,5 + 0,3)

– program na podporu rekonstrukce, oprav a modernizace hlavních odvodňovacích zařízení (0,2 + 0,01)

– program na podporu propojení vodohospodářských soustav k zabezpečení vodních zdrojů (0,5 + 0,1)

– podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II (4,8 + 2,7)

– podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách (0,1 + 0,1)

– program na vytvoření nástrojů pro zhodnocení technické, vodohospodářské a ekonomické efektivnosti opatření na ochranu před suchem a nedostatkem vody (0,4 + 0,0)

(První číslo v závorce národní zdroje, druhé číslo spoluúčast investorů)

Zdroj: MZe, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

 

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace