Zemědělci zbrojí proti rybářům

6. dubna 2012 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Prevence povodní, voda v krajině

intrctyrkolka

Poničené a rozježděné louky a pole od aut i čtyřkolek rybářů, kteří směřují k vodním tokům, trápí řadu let zemědělce na Klatovsku. Po domluvách a snahách o příměří ale nyní podle údajů Plzeňského deníku zemědělci vyrážejí do boje.

Po rybářích, kteří jim dělají škody, budou požadovat finanční náhrady. Za vjezd na soukromý pozemek mohou totiž rybáři dostat i vysoké pokuty. „Je to letitý problém. Louky nám začínají obrůstat a jako každý rok, i letos nám je ničí rybáři, kteří s auty a na čtyřkolkách přes ně zajíždějí až ke břehům řeky Úhlavy a nebo potoka Poleňky. Teď na jaře jsou louky mokré, snadno se rozjezdí. Někteří rybáři dokonce v namoklých loukách uvíznou a musí je vyprošťovat těžká technika,“ zlobí se předseda Rolnického družstva Úhlava Josef Balín.

Po poradě s policií označilo Rolnické družstvo Úhlava Dolany všechny pozemky, které jsou nejčastěji používány a ničeny rybáři, cedulemi Soukromý pozemek – vjezd zakázán. „Je to nekonečný koloběh. Je prostě skupina rybářů, kteří zákony dodržují, a skupina těch, kteří je nerespektují. Ti dělají své rybářské organizaci ostudu a komplikace,“ dodal předseda družstva. Problémy s rybáři, zajíždějícími do luk a polí, mají zemědělci i na Švihovsku, v okolí Borov a na Přešticku.

„Snažili jsme se ve věci podniknout různé kroky, ale setkali jsme se jen s nadávkami a posměchem. Člověk to nemá zapotřebí,“ popisuje Václav Mazanec ze společnosti Agromachine Švihov. Někteří vlastníci ničených pozemků bojují proti vandalům z řad rybářů různými zábranami v cestách a nebo dokonce tím, že na louky vyvezou různé fekálie. Ani to nestačí. Rybářský zákon říká, že uživatel rybářského revíru, držitel povolení k rybolovu (rybář) a rybářská stráž mohou vstupovat na pobřežní pozemky,pokud na ně není vstup zakázán, ale jsou povinni uhradit škodu, kterou při tom způsobí. Majitelé pozemků pak mají ze zákona povinnost umožnit rybářům k řece vstup, nikoliv vjezd.

„O situaci samozřejmě víme a moc nás mrzí, že někteří členové naší organizace nedodržují zákony a způsobují problémy a škody, které negativně působí na naši organizaci. My na naše členy apelujeme, aby k řece chodili pěšky nebo jezdili na kole, aby auta nechávali na parkovištích a silnicích. Bohužel víc pro to udělat nemůžeme. Pokud rybář způsobuje škodu, ať ji také sám uhradí,“ komentoval situaci předseda místní organizace Českého rybářského svazu v Klatovech Jan Kopp.

Zdroj: Plzeňský deník

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství