Zemědělci vyseli pro letošek opět více obilovin a řepky

25. ledna 2016 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Podnikání s vodou a zákony

krajina řepka - IMG_6482

Ke zlepšení stavu naší krajiny, například nárůstem pestrosti plodin pěstovaným na orné půdě, ani letos nedojde. Jak totiž dnes informoval Český statistický úřad (ČSÚ), pro sklizeň 2016 oseli zemědělci v ČR meziročně více ploch zemědělské půdy obilovinami a řepkou.

Podle ČSÚ byly ozimé obiloviny podle stavu k 30. listopadu 2015 vysety na 978 tis. ha, řepka na 381 tis. ha. Meziročně jde u plochy ozimých obilovin o přírůstek 31 tis. ha (+3,3 %), u řepky ozimé o 15 tis. ha (+4,2 %). K nárůstu plochy došlo u pšenice ozimé o 18 tis. ha na 796 tis. ha (+2,3 %), ječmene ozimého o 9 tis. ha na 114 tis. ha (+8,9 %), u žita ozimého o 8 tis. ha na 30 tis. ha (+38,5 %). Úbytek plochy byl zaznamenán u tritikale, a to o 5 tis. ha na 38 tis. ha (-10,8 %).

Ozimá pšenice a řepka jsou přitom nejpěstovanější zemědělské plodiny v ČR.

Souhrnná informace Českého statistického úřadu k osevním plochám zemědělských plodin podle stavu osevů k 31. květnu 2016 bude zveřejněna současně s prvním odhadem sklizně vybraných plodin k 10. červnu v Rychlé informaci a souvisejících elektronických publikacích dne 4. července 2016.

Naše voda, zdroj dat: ČSÚ, ilustrační foto naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině