Zemědělci přijdou o dotace, pokud nebudou šetrní k přírodě

16. února 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

eroze pole

Použití nadměrného množství dusíkatého hnojiva nebo vysetí plodiny v nevhodné lokalitě může pro zemědělce znamenat citelný zásah do vyplácených dotací. Informuje o tom zpravodajství aktuálně.cz.

Za každou takovou chybu může zemědělec přijít při prvním porušení až o pět procent z očekávané částky, v případě opakování prohřešku se sankce může zvyšovat. Opatření je součástí návrhu ministra zemědělství Mariana Jurečky, který na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady EU schválila Vláda ČR. Základní „sazba“ za neekologické chování bude tři procenta z celkové vyplácené částky, podle míry zavinění ji však může správce dotace snížit na jedno procento, nebo naopak zvýšit až na pět. Za jednotlivá pochybení se přitom mohou tyto srážky sčítat.

Výčet možných ekologických chyb není malý, netýká se jen ochrany půdy, což je dnes největší ekologický problém zemědělství, ale také se snaží chránit chovaná zvířata nebo veřejné zdraví. Poskytovatelé dotací tak budou sledovat například dávkování hnojiv, zejména zda pěstitel nepoužívá dusíkatá hnojiva v době jejich zákazu, nebo zda roční dávka nepřekročí povolenou mez. Ta činí 170 kilogramů čistého dusíku na jeden hektar ročně. Stejně tak nemůže zemědělec pěstovat plodiny, které způsobují erozi, jako je kukuřice, brambory nebo slunečnice na svazích ve vzdálenosti menší než 25 metrů od povrchových vod.

V souvislosti s hospodařením nesmí dojít k poškození dřevin nebo k jinému škodlivému zásahu do přírody, například ke zničení hnízdišť ptáků. Sledovat se budou i způsoby uskladnění krmiv pro chovaná zvířata, a zda je pravidelně kontrolovaná jejich kvalita. O dotaci může připravit zemědělce i skutečnost, že jeho prasata nedostávají alespoň jedenkrát denně krmivo nebo nemají stálý přístup k napájecí vodě. Stejně tak musí chovatel, pokud chce získat dotace v plné výši, chránit zvířata chovaná mimo ustájení před nepříznivými povětrnostními vlivy nebo predátory.

Zdroj: https://zpravy.aktualne.cz, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině, Vodovody a kanalizace