Závěrečný seminář projektu strategie pro snížení dopadů fragmentace říční sítě

Aktualizováno 11. dubna 2017 | Rubrika: Podnikání s vodou a zákony , Prevence povodní, voda v krajině

seminnnn

Blíží se závěrečný seminář projektu Vytvoření strategie pro snížení dopadů fragmentace říční sítě. 24. dubna budou prezentovány výsledky projektu, které vycházejí z aktuálního stavu migrační průchodnosti vodních toků ČR. Oznámila to AOPK.

Seminář bude zaměřen na:

  • zhodnocení stavu fragmentace vybraných vodních toků pomocí jejich passportizace, včetně sestavení databáze a webového portálu. Možnosti využívání databáze a portálu pro širokou veřejnost,
  • realizaci pilotního sledování migrací ryb na vybraných klíčových profilech říční sítě ČR v návaznosti na dva vlajkové druhy ryb – lososa obecného a úhoře říčního,
  • problematiku s nakládání s vodami, databáze nakládání pro vybrané území,
  • testování rybích přechodů pomocí vizuálního hodnocení i pokročilými metodami sledování migrací ryb,
  • navrhované optimální řešení při zprůchodnění migračních bariér na vybraných významných překážkách, vodního díla Střekov, překážky na území NP České Švýcarsko v Edmundově (Tiché) a Divoké soutěsce na Kamenici, aj. další.

Závěrečný seminář je bezplatný, ovšem s omezenou kapacitou. Podmínkou je potvrzení účasti do registračního formuláře, nejpozději do 19. 4. 2017 na webových stránkách AOPK ČR.

Zaregistrovat na seminář se můžete zde: http://www.ochranaprirody.cz/o-aopk-cr/kalendar-akci/zaverecny-seminar-k-projektu-25-4/

Zdroj: AOPK

Související rubriky: Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině