V Žatci zahájili rekonstrukci vodojemu

Aktualizováno 23. března 2016 | Rubrika: Vodovody a kanalizace

zat

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila na Lounsku další plánovanou investiční akci roku 2016 – rekonstrukci vodojemu STP o objemu 4 x 780 m3, který je určen k zásobování města Žatec. Oznámil to mluvčí SVS Jiří Hladík.

Vodojem STP je umístěn jižně od města u komunikace Most – Plzeň. Sestává ze dvou vodojemů různého stáří, vzájemně stavebně a technologicky propojených a navazujících. Původní secesní vodojem byl postaven již roku 1893 a v letech 1931-32 byl k němu dostavěn druhý vodojem. Každý z vodojemů je zemní dvoukomorový, s obdélníkovou přesypanou akumulační nádrží rozdělenou na dvě komory, s navazující manipulační komorou a armaturní komorou v podzemním podlaží. Jejich celková kapacita je 3180 m3 (4 x 780 m3). Do vodojemu přitéká pitná voda ze dvou zdrojů, z úpraven vody Holedeč a Žlutice. Vodojem je umístěn před spotřebištěm a slouží k zásobování středního pásma města Žatec s cca 30 % obyvatel. V případě potřeby, např. havárie na vodárenské infrastruktuře, může dodávat vodu i do horního pásma města s cca 35 % obyvatel. Vlivem stáří a dlouhodobým působením vnějších i vnitřních klimatických vlivů se na vodojemu projevují závažné poruchy, které mají negativní dopad na životnost objektu.

Bude provedena rozsáhlá rekonstrukce stavební i technologické stránky vodojemu. Po stavební stránce dojde především k sanaci poškozených podlah, stěn a stropů odstraněním degradovaného betonu a omítek, ale i k sanaci zkorodovaných výztuží železobetonových konstrukcí a dalších ocelových prvků. Použijí se hydroizolační omítky
a nátěry vhodné pro vlhké prostředí. Dojde k výměně, k odrezení, a nátěrům zkorodovaných kovových stavebních prvků, jako jsou žebříky, dveře a poklopy. Budou provedena komplexní vzduchotechnická opatření k odvětrání vnitřních prostorů vodojemu. Dojde k výměně technologie, původního potrubí, a souvisejících armatur. Rekonstrukcí projde také elektroinstalace.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 7. března 2016. Stavební práce začaly v těchto dnech, a mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. října 2016.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde SVS pro rok 2016 naplánovala celkem 16 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 78,6 milionů korun bez DPH.

Naše voda, grafika: SVS

 

Související rubriky: Vodovody a kanalizace