V Žatci rekonstrují vodovod a kanalizaci z 60. let

12. července 2013 | Rubrika: Vodovody a kanalizace

Teplice Prurezna-foto SVS

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila další letošní plánovanou investiční akci – souběžnou rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Žatci, v Dukelské ulici. Uvedl to mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající betonová kanalizační stoka vejčitého průměru 500/750 mm byla uvedena do provozu roku 1969. Stoka uložená v hloubce cca 4 metry je ve špatném technickém stavu. Beton je značně zkorodovaný, ve stoce jsou díry a místy je obnažená až na terén. V těsném souběhu je veden vodovod z PVC o průměru 110 mm z roku 1978, který bude vyměněn vzhledem k vysoké pravděpodobnosti porušení při rekonstrukci kanalizace. Kanalizace i vodovod jsou vedeny v místní asfaltové komunikaci.

Nově bude pro kanalizaci použito kameninové potrubí průměru 500 mm v délce 167,6 metrů a průměru 300 mm v délce 78,8 metrů. Pro vodovod bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu HD-PE průměru 100 mm v délce 243,6 metrů. Vedení trasy se rekonstrukcí nezmění.  Součástí stavby je přepojení stávajících kanalizačních přípojek a vodovodních přípojek a přepojení přípojek pro uliční vpusti. Závěrem bude provedena obnova povrchu komunikace v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 4. července 2013. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. října 2013.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 18 staveb za 46 milionů Kč bez DPH. Paralelně v Žatci probíhá další investiční akce SVS – rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Dlouhé ulici.

Naše voda, ilustrační foto SVS

Související rubriky: Vodovody a kanalizace