V Žatci opravuje SVS kanalizaci bez výkopu

Aktualizováno 29. října 2012 | Rubrika: Vodovody a kanalizace

ilustrační foto

Severočeská vodárenská společnost (SVS) rekonstruuje kanalizační výtlak v Žatci, v ulici Osvoboditelů bezvýkopovou metodou. Informoval o tom dnes mluvčí SVS Jiří Hladík.

Původní kanalizační výtlak v ul. Osvoboditelů a Plzeňské z roku 1969 je ve špatném technickém stavu. Ocelové potrubí průměru 275 mm je zkorodované kvůli špatné nebo chybějící izolaci. Kanalizační výtlak přečerpává odpadní vody z levého břehu Ohře (tzn. z celé levobřežní části města Žatec a přilehlých obcí) na pravý břeh, kde jsou odpadní vody gravitační kanalizací odváděny na ČOV Žatec. Část kanalizačního výtlaku v délce 70 metrů je zavěšena na mostní konstrukci.

V ulici Osvoboditelů je souběžně s kanalizací veden litinový vodovod průměru 200 mm ve vzdálenosti 0 – 2,2 m. Jeho stav rekonstrukci nevyžaduje. S ohledem na malou vzdálenost od vodovodu bude rekonstrukce kanalizačního výtlaku provedena bezvýkopovým způsobem, zatažením nového potrubí z vysokohustotního polyetylénu (HD-PE) průměru 250 mm v délce 322 metrů do starého potrubí. Závěrem bude realizována obnova povrchu komunikace v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 2. října 2012. Stavební práce začaly 15. října a mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 3 měsíců od předání staveniště. V oblasti obnovy majetku pro okres Louny je pro rok 2012 naplánováno v této kategorii 14 staveb za celkových 50,93 milionů Kč bez DPH.

Naše voda

Související rubriky: Vodovody a kanalizace